Sosiaalitoimisto auttaa, kun Kelan tuet eivät riitä

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, joka turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan tai varoillaan. Työttömäksi jäätäessä tukena toimii Kelan työttömyysturva sekä työttömyyskassojen ansiosidonnainen työttömyysturva, mutta aina työttömyysetuudet eivät pelkästään riitä. Esimerkiksi suuret asumis- tai terveydenhuoltomenot voivat ajaa ihmisen taloudelliseen umpikujaan.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jota haetaan kirjallisella hakulomakkeella. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään asiakkaan edellytykset saada muita tuloja, sillä jokaisella on velvollisuus huolehtia elatuksestaan itse kykynsä mukaan.

– Huomioon otetaan nettotulot, säästöt ja varallisuus. Menoina huomioidaan 417,45 euroa henkeä kohden plus kohtuulliset asumismenot. Yksin asuvalla helsinkiläisellä vuokra voi olla esimerkiksi 550 euroa. Silloin 967,45 euroa on minimisumma, joka henkilön pitäisi saada, jotta hän pärjäisi, Helsingin sosiaaliviraston aikuisten palveluiden kehittämiskonsultti Anne Qvist kertoo.

Kelan työttömyyskorvaus ja asumistuki eivät siis välttämättä yhdessä muodosta minimisummaa. Silloin kannattaa kääntyä kaupungin sosiaalitoimiston puoleen.

Työttömyyskassoissa jonotusajat voivat olla pitkiä

Työnteon kannustamiseksi perheen ansiotuloista ei oteta tuloina huomioon vähintään 20 prosenttia tuloista ja enintään 150 euroa kuukaudessa. Ansiotuloja ovat palkka, yrittäjätulot, omaishoidon tuki. Satunnaisia työkeikkoja tekevän tienestit alkavat Qvistin mukaan usein hipoa rajaa, jolloin toimeentulotukea ei enää ole mahdollisuus saada.

– Silloin kun työssäkäyvällä henkilöllä on oikeus toimeentulotukeen, hän voi saada tukea myös työmatkakuluihin halvimman matkustustavan mukaisesti.

Jotta työttömyyden sattuessa olisi oikeutettu Kelan maksaman työttömyyskorvauksen sijasta ansiosidonnaiseen päivärahaan, kannattaa liittyä työttömyyskassaan. Talouden taantuman vuoksi työttömyyskassoissa saattaa kuitenkin olla pitkä käsittelyaika ennen kuin ansiosidonnainen päiväraha ilmestyy pankkitilille.

– Jos käsittely ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi kestää kauan, on mahdollisuus hakea toimeentulotukea käsittelyn ajaksi, Qvist neuvoo.

Tuki voidaan periä takaisin ansiosidonnaisesta päivärahasta, eli sosiaalitoimisto saa myöntämänsä toimeentulotuen takaisin, kun käsittely on saatu päätökseen. Sama juttu on Kelan asumistukikäsittelyn kanssa.

Päätös seitsemän päivän kuluessa

Toimeentulotukipäätös tehdään seitsemän arkipäivän sisällä. Syynä on se, että toimeentulotukipäätöksen tekemistä säätelee laki. Kelan tai työttömyyskassan päätösten tekemistä sen sijaan ei valvota, ja siksi käsittelyajat saattavat olla joskus pitkiä.

Qvist kuitenkin muistuttaa, että mikäli henkilö on saanut palkkaa 3 000 euroa kuussa, toimeentulotukea ei kannata hakea, vaikka ansiosidonnaisen päivärahan hakemuskäsittely venyisi.

– Laskemme, että yksin asuva ihminen elää loppupalkallansa noin kolme kuukautta.

Lue myös:

    Uusimmat