Seksin ostamisesta ei juuri tuomioita – tuoko lakimuutos niitä lisää?

Suomessa annettiin Oikeusrekisterikeskuksen keräämien tietojen mukaan viime vuonna vain kaksi tuomiota seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä, eli käytännössä seksin ostamisesta ihmiskaupan tai parituksen kohteelta. Edellisenä vuonna tuomion sai neljäkymmentä ihmistä.

Oikeudessa tuomitut (lkm)200920102011201220132014
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö295--402
 Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta112-35
 Paritus12215474
 Törkeä paritus26-282
lähde: Tilastokeskus ja Oikeusrekisterikeskus

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä on vuosittain annettu tuomioita muutamasta muutamaan kymmeneen.

Meneillään olevan lakiuudistuksen tarkoituksena on laajentaa laki koskemaan myös tilanteita, joissa teko on tuottamuksellinen eli huolimattomuuden seurauksena tehty. Tämän arvioidaan lisäävään oikeuteen päätyvien tapausten ja tuomioiden määrää.

Seksiä thai-hierojilta ostaneet saivat sakkotuomiot

Viime vuonna tuomittiin kaksi miestä seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä. He molemmat olivat ostaneet seksiä thai-hierontapaikoissa työskennelleiltä naisilta. Kumpikin mies tuomittiin 20 päiväsakkoon. Tämä on tyypillinen tuomio seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä.

Molemmat sanoivat, etteivät tienneet seksiä myyneiden hierojien olevan parituksen kohteita. 

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että miehet olivat riittävässä määrin tienneet naisten olosuhteista. Toinen miehistä oli arvioinut samassa jutussa törkeästä parituksesta tuomitun naisen saavan ainakin osan seksiä myyvien naisten ansioista. Toinen mies taas oli ostanut seksiä useilta eri hierojilta ja kertonut ajatelleensa etteivät ”tytöt” yksin voisi pyörittää liikettä. Näin miesten arvioitiin tienneen asioita, joiden perusteella he ovat voineet pitää hierojia varsin todennäköisesti parituksen kohteina. 

Ratkaiseeko lakimuutos näyttöongelmat?

Valtionsyyttäjä Anu Mantila valtakunnansyyttäjänvirastosta pitää uudistusta tervetulleena.

– Jos ei enää tarvitse näyttää toteen sitä ostajan teon tahallisuutta, niin jutusta saadaan esitutkintavaiheessa helpommin näyttö ja se kannustaisi tutkimaan uusia rikoksia.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa vuodelta 2012 ostajan tietoisuutta arvioidaan nimenomaan sen mukaan, onko hän pitänyt varsin todennäköisenä, että seksipalveluja myyvä henkilö on seksikaupan kohteena.

Juuri tähän tuomioon vetoaa myös hallituksen esitys, jossa halutaan laajentaa seksin ostamisen kieltoa myös niihin tapauksiin, joissa ostaja ei ole varsinaisesti tiennyt ostavansa seksiä ihmiskaupan tai parituksen uhrilta vaan teko on huolimattomuuden seuraus.

Itä-Suomen syyttäjänvirastossa työskentelevä kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää ei usko, että lakimuutos kokonaan poistaisi näyttöön liittyvät ongelmat.

– Yhtä lailla pitäisi pohtia sitten huolimattomuuden ja huolellisuuden rajaa. Myöskään sitä ongelmaa, että on käytössä rajallinen määrä resursseja, tämä uudistus ei poista. Kun tutkitaan esimerkiksi paritusjuttua, ostajien löytäminen voi olla työlästä ja pitää suhteuttaa käytetty työmäärä tutkittavaan rikokseen. Kun päärikos on paritus tai ihmiskauppa, siihen keskitytään.

Mäenpää kuitenkin uskoo, että lakimuutoksella voisi olla tietynlainen ”pelotevaikutus” ostajiin yleensä kun teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisena.

Myös Mantilan mukaan maksullisen seksin kysynnän vähentäminen on yksi tärkeimpiä keinoja vähentää ihmiskauppa- ja paritusrikollisuutta ja siksi jatkossa pitäisi satsata seksinostojuttuihin. 

”Törkeä huolimattomuus” vai ”syytä epäillä”?

Perustuslakivaliokunta on antanut lakiesityksestä lausuntonsa, jossa se kiinnittää huomita sekä teon maksimirangaistukseen että siihen, miten ei-tahalliset teot pitäisi määritellä, että niistä voitaisiin tuomio antaa. Valiokunta esittää, että pykälän alku kuuluisi näin:

”Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, lupaamalla tai antamalla välitöntä taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa parituksen taikka ihmiskaupan kohteena olevan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaalisen tekoon on tuomittava….”.

Hallituksen esityksessä puolestaan käytetään sanoja ”on ollut selvillä ” viitaten tahalliseen tekoon ja toisaalta ”on syytä epäillä” kun puhutaan tuottamuksellisesta teosta.

Tämä tarkoittaa sitä, että pohdittavaksi jää sen määritteleminen, mikä on ”törkeää huolimattomuutta” tai ”syytä epäillä” tilanteessa, jossa ollaan ostamassa seksiä toiselta ihmiseltä.

Perustuslakivaliokunta katsoo myös, että teon enimmäisrangaistusta ei tulisi korottaa vaan se olisi edelleen puoli vuotta vankeutta. Lakiesitys on parhaillaan lakivaliokunnan käsittelyssä. Tavoitteena on, että esitys tulee täysistuntoon ennen kuin nykyinen eduskunta päättää työnsä.

Lue myös

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja