Saisitko sinä tai vanhempasi kotihoitoa? Katso, mitä se maksaa!

Studio55.fi keräsi yhteen perustiedot kotihoidosta.

Mitä se on?

• Kansalaisilla on lakiin perustuva oikeus kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon. Kunnat ovat vuodesta 2005 lähtien voineet yhdistää nämä palvelut kotihoidoksi kokeilussa, joka kestää vuoden 2014 loppuun.

• Kotihoidon asiakkaita autetaan pitämään huolta omasta ja kodin puhtaudesta. Käyttöön saa myös kuljetuspalveluita ja ateriat kotiin tuotuina.

• Myös voinnin ja lääkityksen valvominen, näytteiden otto sekä sairaanhoito lääkärin määrääminä ovat mahdollisia kotona. Saattohoitoakin voidaan järjestää. Kotisairaanhoidosta vastaa kunnan terveyskeskus.

Kuka sitä saa?

• Hoitoa saavat ne, jotka eivät itsenäisesti selviydy arjestaan – vanhukset, vammaiset ja sairaat.

• Suomalaisista 70 000 käyttää säännöllistä kotihoitoa. Heistä noin 50 000 on 75-vuotiaita tai vanhempia. Alle 45-vuotiaita on asiakkaista vain kaksi prosenttia.

Mitä se maksaa?

• Kotihoidon hinnan päättää kunta. Maksun suuruus vaihtelee sen mukaan, onko kysymys tilapäisestä vai säännöllisestä hoidosta.

• Tilapäisestä hoidosta laskutetaan erikseen joka käyntikerta. Lääkärin tekemä käynti maksaa enintään 13,70 euroa ja sairaanhoitajan tai kodinhoitajan enintään 8,70 euroa.

• Säännöllisestä hoidosta peritään kuukausimaksu. Siihen vaikuttaa palvelun laatu, määrä, maksukyky ja perheen koko. Jos hoidon saaja asuu yksin, häneltä peritään 520 euroa ylittävistä kuukausituloista enintään 35 prosentin hoitomaksu. Tuloraja nousee ja maksuprosentti vähenee sitä mukaa, mitä enemmän perheenjäseniä talouteen kuuluu.

Lähteet: www.stakes.fi, www.stm.fi

Lue myös:

    Uusimmat