Rehtorit kertovat: Nämä ovat suurimmat riskit koulumatkoilla

Rehtorit ovat erityisen huolissaan autoilijoiden liikennesääntöjen noudattamisesta ja suojatiekäyttäytymisestä koulujen läheisyydessä. 

Koulujen alkaessa ekaluokkalaiset opettelevat parasta reittiä kouluun ja takaisin. Lasten liikkeet voivat olla vikkeliä, eivätkä he välttämättä vielä tajua, miten liikenteen seassa liikutaan turvallisesti. Ifin kyselytutkimuksen tulosten mukaan rehtorit ovat huolissaan koululaisten turvallisuudesta liikenteessä.

Kyselyyn vastanneista rehtoreista 24 % on sitä mieltä, että liikenneturvallisuus koulun läheisyydessä on heikentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Lähes puolet (48 %) rehtoreista pitää ohiajavien autojen vauhtia ja liikennesäännöistä piittaamattomuutta riskinä koulun läheisyydessä.

Autoilijoiden käytös vaikuttaa huonontuneen vuoden takaisesta tilanteesta. Vuosi sitten toteutetussa vastaavassa kyselyssä 41 % rehtoreista katsoi, että autojen vauhti ja liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen muodostavat turvallisuusriskin lapsille.

Suojatiet ovat vaaranpaikkoja

Vain joka kolmas rehtori (34 %) kokee, että autot pysähtyvät liikennevalottoman suojatien eteen aina tai lähes aina, kun koululainen on aikeissa ylittää suojatien. Tämän asian suhteen ei koeta tapahtuneen muutosta viime vuoteen verrattuna. 

Kyselyyn vastanneista rehtoreista 19 % toivoo, että viranomaisvalvontaa lisättäisiin koulujen läheisyydessä. Kannatus on noussut viisi prosenttiyksikköä viimevuotiseen tutkimukseen verrattuna. Miesten joukossa viranomaisvalvonnan kannatus on yleisempää kuin naisten joukossa.

Lähes joka toisessa koulussa (47 %) autoilu on kielletty koulun pihalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Ajokielto on yleisempää yli 100 oppilaan kouluissa kuin alle 100 oppilaan kouluissa. Oppilasmäärältään pienissä kouluissa ei koeta tarpeelliseksi kieltää autoilua koulun pihassa tai sen välittömässä läheisyydessä.

Vanhempien esimerkillä on suuri merkitys

Vanhempien omalla liikennekäyttäytymisellään antama esimerkki on edelleen rehtorien keskeisin toive lasten koulumatkan turvallisuuden edistämiseksi. Tätä mieltä on 47 % kyselyyn vastanneista.

Rehtorien mielestä päävastuullisia koululaisten turvallisuudesta liikenteessä ovat vanhemmat. Näin kokee useampi kuin joka toinen (57 %) kyselyyn vastaajista. Autoilijoille päävastuun antaa joka kolmas (33 %) ja koululaisille 5 % vastaajista. Vain 1 % rehtoreista oli sitä mieltä, että päävastuu on kouluilla.

Omat aikuiset jättävät noudattamatta säätöjä

Lapsia kouluun tuovien aikuisten liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen koulun pihalla tai sen läheisyydessä koetaan yhdeksi koululaisten suurimmaksi riskiksi liikenteessä. Tätä mieltä on 36 % rehtoreista.

Reilu kolmannes rehtoreista kokee, että kouluilla on erittäin tai melko paljon mahdollisuuksia edistää liikenneturvallisuutta, vähäisiksi mahdollisuudet kokee vain harva.

Koululaisten suurimmat riskit liikenteessä koulun läheisyydessä rehtorien mielestä 

1. Koululaisten oma tarkkaavaisuus herpaantuu liikenteessä esimerkiksi leikkimisen takia.

2. Ohiajavien autojen vauhti tai piittaamattomuus liikennesäännöistä koulun lähiympäristössä.

3. Lapsia kouluun tuovat aikuiset eivät noudata liikennesääntöjä koulun pihalla tai sen läheisyydessä.

Mitä rehtorit toivovat tehtävän enemmän pienten lasten koulumatkan turvallisuuden eteen?

1. Vanhemmat näyttäisivät lapsille parempaa esimerkkiä.

2. Kevyen liikenteen väyliä tai alikulkutunneleiden määrää lisättäisiin.

3. Koululaiset käyttäisivät enemmän heijastimia tai erottuvia värejä vaatetuksessaan.

4. Koulun pihan turvallisuutta parannettaisiin.

 

  


Lue myös:

    Uusimmat