Piispat saivat kirkon kapinapapeilta selvitykset Venäjän-retkestä

Luterilaisen kirkon piispat ovat vastaanottaneet selvitykset lähetysjärjestöiltä, jotka hakivat viime syksynä pappisvihkimyksiä Venäjän konservatiiviselta veljeskirkolta.

Naispappeutta vastustavat järjestöt eivät kertoneet Inkerin matkasta mitään, vaikka kaikki vihkimykset ulkomailla tulee hyväksyttää piispoilla. Jos selvitysraportit eivät kelpaa piispoille, he voivat esittää järjestöjen erottamista lähetysyhteistyöstä.

MTV Uutiset sai luettavakseen Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) ja Suomen luterilaisen kansanlähetyksen (SEKL) selvitykset. Molemmat järjestöt edustavat kirkon konservatiivisinta siipeä. Ne suhtautuvat kielteisesti naispappeuteen ja homosuhteisiin.

Naispappeudella yhä ei, kirkolle kyllä

Piispojen mukaan molemmat järjestöt ovat rikkoneet kirkon yhteistä lähetystyön sopimusta, joka edellyttää lojaalisuutta ja avoimuutta. Piispat vaativat, että ulkomaisen kiertotien käyttämisen on loputtava pappisvihkimyksissä. 

Selvityksissään molemmat järjestöt sanovat, että jatkossa ne kehottavat teologejaan hakemaan pappisvihkimystä Suomesta. Samalla molemmat järjestöt korostavat tukeaan  työntekijöilleen, jotka eivät hyväksy naispappeutta.

SEKL vetoaa piispoihin, että nämä huolehtisivat myös naispappeuden vastustajien vihkimisistä. Molemmat järjestöt haluavat säilyä kirkon lähetysjärjestöinä.

Ratkeaa syksyllä

SLEY:n toiminnanjohtaja Tom Säilä ja SEKL:n lähetysjohtaja Daniel Nummela eivät halua kommentoida selvitysten sisältöä tai odotuksia, miten piispat reagoivat. 

Piispojen toivomuksesta annamme piispainkokoukselle työrauhan, emmekä kommentoi tässä vaiheessa asiaa, he vastaavat yhteisesti MTV Uutisille.

Kommentteja on luvassa, kunhan piispainkokous käsittelee asiaa syyskuussa, Samoin arkkipiispa Tapio Luoma ilmoitti, että piispat eivät kommentoi, koska he eivät  ole vielä tutustuneet vastauksiin yhdessä.

Jos selvitykset eivät kelpaa piispoille, järjestöjen erottamisesta voidaan äänestää kirkon parlamentissa kirkolliskokouksessa, joka kokoontuu seuraavan kerran ensi marraskuussa.

Lue myös:

    Uusimmat