Perhevapaauudistus tulee tänään voimaan – tavoitteena vanhempainrahapäivien tasaisempi jakautuminen

Perhevapaauudistus tulee voimaan tänään. Perhevapaauudistuksen myötä kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön.

Uudistuneessa laissa ei puhuta enää erikseen isistä tai äideistä, sillä lakimuutoksella halutaan ottaa huomioon myös muunlaiset perheet, kuten perheet, joissa on esimerkiksi kaksi äitiä.

Jatkossa 160:n vanhempainrahapäivän kiintiöstä 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle.

Uudistus koskee perheitä, joiden ensimmäinen raskausrahapäivä tulee myönnettäväksi aikaisintaan 1. elokuuta. Tämä tarkoittaa, että lapsen laskettu syntymäaika on 4. syyskuuta tai myöhemmin.

Yhtenä uudistuksen tavoitteena on, että vanhempainrahapäivät jakaantuisivat tasaisemmin vanhempien välillä.

Tällä hetkellä vain muutama prosentti vanhempainrahan, kotihoidon tuen sekä joustavan hoitorahan saajista on miehiä. Hallituksen esityksen mukaan nykyisin kaikista vanhempainpäivärahapäivistä naiset käyttävät lähes 90 prosenttia ja kotihoidon tuen saajista naisia on yli 90 prosenttia.

Yhtä aikaa äidin äitiys- ja vanhempainrahakauden kanssa isyysrahaa käyttävien isien osuus on pysynyt suhteellisen tasaisena noin runsaassa 70 prosentissa. Sen sijaan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen käytettyjen isyysrahapäivien osuus on noin nelinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana.

Isyysrahan käytön lisääntymisestä huolimatta noin 80 prosenttia isistä ei käytä isyysrahapäiviä täysimääräisesti. Yli puolet isistä ei käytä lainkaan vanhempainrahakauden jälkeistä isyysrahaa.

Lue myös:

    Uusimmat