Pahimmat rakenneratkaisut viime vuosikymmeninä– onko sinun kotisi tehty näin?

Pientaloja on rakennettu eri vuosikymmenillä eri ohjeilla ja tiedoilla. Vaurioituneet rakenteet eivät aina johdu virheistä vaan sen ajan tietämättömyydestä.

Eri vuosikymmeninä on tehty pientaloihin erilaisia rakennusratkaisuja. Kaikki niistä eivät ole olleetkaan toimivia mutta ongelmat on havaittu vasta vuosikymmeniä myöhemmin. 

Rakennusmestari Marit Laurinkoski Matti Eklund Oy:stä kertoo, että sodan jälkeen pien- ja rivitaloissa tehtyjä pahimpia vaurioherkkiä rakenneratkaisuja on viisi: valesokkelirakenne, puukoolattu lattia betonilaatta vasten, tasakatot, tiili-villa-tiili rakenteet ilman tuuletusväliä ja ilmanvaihdon tärkeyden unohtuminen.

Maata vasten valettu betonilaatta, jonka päälle on tehty puukoolattu ja lämmöneristetty lattia olivat yleisiä 1960-1980 -luvuilla.

Erityisesti 1960-luvulla toteutettiin valesokkeleita.

– Niissä ulkoseinien alaohjauspuu on sijoitettu lähelle ulkopuolella olevaa maan pintaa ja rakennuksen alla olevaa maatäyttöä. Maassa oleva kosteus pitää rakennetta märkänä ja vaurioittaa puurakenteita vähitellen. 

Tiiviitä tiili-villa-tiili rakenteita tehtiin niin ikään erityisesti 1960-1980 -luvuilla.

– Ne toteutettiin ilman tuuletusväliä ja näissä seinissä on hyvin tavanomaisesti vaurioita eristetilassa seinän alaosissa, Laurinkoski kertoo.

Vuotoriskejä tasakattoja tehtiin erityisesti 1970-luvulla.

Virhe vai tietämättömyys?

Kun puhutaan rakennusvirheistä, puhutaan usein myös homeesta. Laurinkosken mukaan nämä eivät kuitenkaan ole aina kytköksissä.

– Puhutaan myös muista epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat terveyteemme kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC tai TVOC), kreosootti ja asbesti, Laurinkoski tarkentaa.

Virheet tai vaurioituneet rakenteet voivat myös aiheuttaa fyysisiä vaurioita talolle. Tällaisia ovat rakenteiden heikkeneminen, ruoste, laho, puuttuvat rakennesuoritukset, sortuminen, rakenteiden painuminen ja taipumat, kylmyys, veto, hyönteisongelmat ja muut pieneliöt.

Laurinkosken mukaan aina ei voi puhua virheistä rakentamisessa.

– Yleensä ei ole kyseessä virheestä vaan siitä, että sen aikakauden rakenneratkaisut ovat riskialttiita vaurioille ja tämä on selvinnyt vasta viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, että näin on. Useat rakennetyypit ovat sen ajan ohjeiden mukaisesti suunniteltu ja rakennettu.

Vaurioihin on monta syytä, kuten tietämättömyys, kiire, huollon puute ja käyttäjien virheellinen toiminta.

– Rakentamista on tehty usein hartiapankkina, jolloin sitä on ollut tekemässä ei-ammattilaiset. Lisäksi rahan puute ja kulttuuri siitä, että rakennuksista ei pidetä huolta ovat syinä vaurioihin.

Lue myös:

    Uusimmat