Kaakkois-Suomen poliisilaitos irtisanoi komisarion tämän äärioikeistolaisten näkemysten takia

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on irtisanonut päällystöön kuuluvan poliisimiehen äärioikeistolaiseen ideologiaan liittyvien näkemysten aiheuttaman luottamuspulan takia. Hänet on pidätetty virantoimituksesta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että irtisanomiseen johtaneet syyt tulivat ilmi laajemmassa poliisiin liittyvässä Keskusrikospoliisin ja Syyttäjälaitoksen tutkinnassa.Siinä on ollut vuodesta 2020 alkaen tutkittavana äärioikeistolaiseen ideologiaan liittyvää toimintaa poliisin henkilöstössä. 

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella työskennellyt poliisi ei ollut edellä mainitussa kokonaisuudessa esitutkinnan kohteena.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti omat virkamiesoikeudelliset toimensa tänä vuonna alkuvuodesta. 

Irtisanottu poliisimies työskenteli komisariona valvonta- ja hälytyssektorilla. Hänet on pidätetty virantoimituksesta irtisanomisajaksi. 

”Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta”

Tärkeimmäksi asiaksi päätöksenteossa nousi Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen arviointi, voiko poliisilaitos työnantajana luottaa siihen, etteivät esiin tulleet seikat vaikuta viranhoitoon ja sen edellyttämään päätöksentekoon.

Lisäksi ratkaisuun vaikutti se, mikä vaikutus näillä olisi poliisin kohdistuvaan luottamukseen yleisesti.

– Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta ja soveltuvuudesta poliisin tehtäviin, poliisipäällikkö Ari Karvonen toteaa tiedotteessa.

Luottamus poliisia kohtaan on poliisin kaiken toiminnan edellytys, Karvonen viestittää.

– Se perustuu arvoihimme, eettiseen koodistomme sekä poliisilain mukaiseen toimintaan. Poliisi käyttää suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävää julkista valtaa. Sen vuoksi poliiseilla on käyttäytymisvelvollisuus, joka ulottuu myös vapaa-ajalle.

– Toimintamme on oltava kaikissa tilanteissa lainmukaista ja meidän tulee kunnioittaa niin perus- kuin ihmisoikeuksia. Me olemme puolueettomia ja yhdenvertaisia kaikkia kohtaan. 

Päätöstä ei tehty kevein perustein

Karvonen tähdentää, että vastaavanlaisia virkamiesoikeudellisia päätöksiä ei tehdä kevyin perustein. 

–Virkamiehestä johtuvan irtisanomisen perusteena tulee olla erityisen painavat syyt. Nyt tällaiset syyt ovat olemassa. Epäasiallisen toiminnan ja poliisin käyttäytymisvelvoitteita rikkovan toiminnan sivuuttaminen ei ole mahdollista, Karvonen toteaa. 

Lue myös:

    Uusimmat