Oxfordin yliopistossa selvitetty suomalaisten suhtautumista uutisiin – mielenkiintoinen havainto välttelystä

Uusia ratkaisuja heikon medialukutaidon luomiin uhkiin 10:42
Uusia ratkaisuja heikon medialukutaidon luomiin uhkiin (27.2.2024)

Suuri enemmistö suomalaisista luottaa uutisiin, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin teettämästä kyselytutkimuksesta. Aikuisväestöstä 75 prosenttia pitää itse seuraamiaan uutisia luotettavina ja 69 prosenttia luottaa useimpiin uutisiin. Tutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus uutisiin on maailman kärkitasoa.

Myös kiinnostus uutisia kohtaan on Suomessa suurempaa kuin monessa muussa vertailun kohteena olleessa maassa. Uutisista kertoi olevansa kiinnostunut noin kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista.

Yhä useampi on kuitenkin ruvennut välttelemään uutisten seurantaa. Suomalaisista 26 prosenttia kertoo välttelevänsä toisinaan uutisten seurantaa. Kyseessä on viiden prosenttiyksikön nousu aiempaan vuoteen verrattuna. Välttely on yleisempää naisten, nuorten ja vähätuloisten keskuudessa.

Välttelyn syyksi kerrottiin tavallisimmin se, että uutisten määrä koettiin liiallisena tai niiden aiheet koettiin liian ahdistaviksi.

–  Vuoden 2023 kyselyssä puolestaan kävi ilmi, että vältellyimmät uutisaiheet olivat Ukrainan sota, terveysuutiset, kuten koronauutisointi, sekä ilmastonmuutos- ja ympäristöuutiset, mikä tukee oletusta uutisaiheiden ahdistavuudesta ja toisteisuudesta välttelyn syinä, Suomen maaraportista vastannut Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen toteaa tiedotteessa.

Suhtautuminen tekoälyn käyttöön selvityksessä

Tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa ihmisten suhtautumista tekoälyn käyttöön uutisten tuottamisessa.

Puolet suomalaisvastaajista kertoi pitävänsä vähintään jokseenkin epämukavana pääosin tekoälyn tekemien uutisten seuraamista. Sen sijaan pääosin toimittajien tekemien mutta osin tekoälyn avustuksella tehtyjen uutisten seuraamista piti epämukavana vain neljäsosa suomalaisista.

Kyselytutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa verkkokyselynä. Se vertasi uutisten käyttöä 47 maassa, ja kustakin maasta vastaajia oli noin 2 000. Tutkimuksen Suomen maaraporttiin voi tutustua verkossa.

Lue myös:

    Uusimmat