"Omat elämänkriisit ajoivat näkijän tehtävään"

Suomentaja ja toimittaja Anuirmeli Sallamo-Lavi on tehnyt työtä myös henkimaailman viestien välittäjänä yli kymmenen vuotta. Oman elämän suuret mullistukset saivat Anuirmelin aikoinaan tarttumaan tehtävään.

Anuirmeli Sallamo-Lavi määrittelee itsensä mieluiten näkijäksi tai välittäjäksi. Välittäjäksi sen vuoksi, että hän sekä tulkitsee ihmisille henkimaailmasta saamiaan viestejä että myös välittää hänen kauttaan neuvoja hakevista ihmisistä.

Anuirmeli aloitti henkimaailman viestien lukemisen 13 vuotta sitten.

– Minulla oli jo pienenä lapsena sellaisia kokemuksia, joita voitaisiin kuvailla yliluonnollisiksi. Suljin ne kuitenkin järjestelmällisesti pois mielestäni.

– Kun olin 16-vuotias, sain vahvan näyn isoisäni kuolemasta. Olin sitä mieltä, etten ala miksikään huuhaa-ihmiseksi. Vasta 28-vuotiaana sain lopullisen vahvistuksen tehtävästäni, kun kokemukseni kirjaimellisesti pelasti oman lapseni hengen, hän kertoo.

Asiakkaiden toiveet vaihtelevat

Tiedostamattoman maailman viesteistä ovat kiinnostuneet kaikenikäiset ihmiset, monissa eri elämäntilanteissa. Hyvin usein näkijän puheille vievät ongelmat tai solmukohdat parisuhteessa.

– Tehtäväni ei ole kertoa, mitä ihmisen pitäisi elämässään tehdä. Tapaamisten tarkoituksena on pohtia ihmisen kanssa yhdessä hänen tilannettaan ja miettiä erilaisia ratkaisumalleja ongelmiin. Keskustelun kuluessa puhumme siitä, mihin tietyt toimintamallit todennäköisesti johtavat, Anuirmeli sanoo.

Moni tulee myös puhumaan halustaan saada yhteys edesmenneeseen läheiseen. Anuirmelin mukaan kyse on tällöin useimmiten siitä, että joku asia on jäänyt vaivaamaan vainajan kanssa, eikä sitä ole ehditty selvittää ennen tämän kuolemaa.

– Silloin luokseni tulleelle ihmiselle on jäänyt jotain hampaankoloon tai kaihertamaan mielessä. Istunnon aikana aukeaa monesti jokin blokki, jonka avautuminen puolestaan auttaa ihmistä eteenpäin tilanteessaan, hän kertoo.

Henkimaailman viestejä ei voi tilata

Anuirmelin luota neuvoja hakeva ei etukäteen voi itse päättää, mitä on luvassa.

– Uskon, että avoin mieli on kaikkein vastaanottavaisin. Istuntoon ei siis kannata tulla sillä asenteella, että "nyt tehdään tilit selviksi sen ja sen vainajan kanssa". Tämä ei ole tilaustyötä. Tosin sellaisia tilanteita on tullut vastaan ani harvoin, kertoo Anuirmeli.

Hän uskoo, että elämän käännekohdat herkistävät monen emotionaalisesti, jolloin ihmisestä tulee vastaanottavaisempi. Aloitteen istuntoon haluavalle ihmiselle pitäisi aina tulla tältä itseltään.

Motiivina halu auttaa

Anuirmeli Sallamo-Laville näkijänä toimiminen on osa elämää, ja tuonpuoleinen henkimaailma yhtä todellinen kuin näkyväkin.

– Olen ikään kuin välikäsi, joka saa tiedon siitä, mitä henkimaailma haluaa viestiä kullekin ihmiselle. Viestin välittäjänä olen itse tavallaan samaa ainesta sekä henkimaailman että tämän näkyvän maailman kanssa.

Viestintuojan rooli on Anuirmelille nykyisin yhtälailla luonteva osa elämää.

– Tieto siitä, että voi omalla toiminnalla parantaa jonkun toisen ihmisen elämää tai elämänlaatua, on sitä palautetta, joka saa minut tekemään tätä työtä. Lisäksi se, että saan toimia välikätenä, antaa minulle itsellenikin valtavasti voimaa.

Lue myös:

    Uusimmat