Oletko masentunut? Testaa, oletko mahdollisesti hoidon tarpeessa

Riski sairastua depressioon kasvaa iän myötä. Depression tunnistamiseksi on kehitetty kyselylomake, joka auttaa arvioimaan, tarvitseeko henkilö hoitoa masennukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että terveydenhoidon ammattilaiset käyttävät apunaan myöhäisiän depressioseulaa, jotta he voisivat tunnistaa paremmin vanhuusiän depression. Lomakkeessa on 15 kysymystä, joihin henkilö vastaa kyllä tai ei.

Jos tuloksena on yli kuusi pistettä, on syytä epäillä depressiota. Tällöin henkilö ohjataan tarkempiin tutkimuksiin mahdollisen lääkehoidon tai psykoterapian tarpeen arvioimiseksi.

Alla ovat lomakkeen kysymykset. Kirjaa ylös vastauksesi ja käy katsomassa, kuinka monta pistettä sait.

1. Oletteko periaatteessa tyytyväinen elämäänne?

2. Oletteko luopunut monista riennoistanne ja harrastuksistanne?

3. Tuntuuko elämänne tyhjältä?

4. Pitkästyttekö usein?

5. Oletteko enimmäkseen hyvällä tuulella?

6. Pelkäättekö, että teille voi tapahtua jotain pahaa?

7. Tunnetteko enimmäkseen olevanne iloinen?

8. Tunnetteko itsenne usein avuttomaksi?

9. Oletteko mieluummin kotona kuin lähdette ulos ja teette uusia asioita?

10. Onko teillä mielestänne enemmän muistihäiriöitä kuin ihmisillä yleensä?

11. Onko teidän tällä hetkellä hyvä elää?

12. Tunnetteko itsenne nykyisellään jokseenkin arvottomaksi?

13. Tunnetteko olevanne täynnä tarmoa?

14. Tuntuuko teistä, että tilanteenne on toivoton?

15. Tuntuuko, että useimmilla ihmisillä menee paremmin kuin teillä?

Lähde: www.thl.fi

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat