Oletko erityisherkkä? Kysy itseltäsi nämä kysymykset

Termi Highly Sensitive Person, eli erityisherkkä ihmistyyppi, on tullut tutuksi myös Suomessa. Mistä tietää, milloin kyse on herkkyydestä, milloin taas erityisherkkyydestä?

Olenko minä erityisherkkä? Erityisherkkä tunnistaa usein itsensä todella helposti ja selkeästi.

Erityisherkän ihmisen (engl. Highly Sensitive Person)  hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista laajemmin ja syvällisemmin. Amerikkalainen psykologi Elaine N. Aron on tutkinut tämänkaltaista herkkyyttä 1990-luvulta lähtien: hän on erikoistunut aisti- ja tunneherkkien ihmisten tutkimiseen ja auttamiseen.

Vaikket olisikaan Highly Sensitive Person (HSP) -määritelmään istuva, voit kuitenkin olla muutoin tunne-elämältäsi herkkä tai kyseessä voi olla myös opittua herkkyyttä.

Erilaisissa kriisitilanteisessa ja stressaavissa elämäntilanteissa jokainen ihminen saattaa olla tavallista herkempi, mikä ei vielä tarkoita erityisherkkyyttä.

Omasta mahdollisesta erityisherkkyydestään voi ottaa selvää lukemalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, kyselemällä, kuulostelemalla tai esimerkiksi tekemällä suuntaa-antavan testin.

– Kaiken lähtökohta on, että tunnistaa oman herkkyytensä, kouluttaja ja psykologi Heli Heiskanen kuvaa.

– Sen myötä – ja niin monille myös käy – alkaa arvostaa niitä omia herkkyyden piirteitä ja samalla huomaa, ettei ole outo ja erilainen ja poikkeava negatiivisessa mielessä. Erityisherkkiä on noin viidesosa ihmisistä, ei se ole niin harvinainen ominaislaatu, Heiskanen muistuttaa.

Tärkeintä on myös, että omaa erityisherkkyyttään oppii arvostamaan ja ennen kaikkea huomioimaan omassa arjessaan.

– Suurin haaste erityisherkille on oman jaksamisen ja rajojen tunnistaminen sekä omasta itsestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, Heiskanen kertoo.

– Kaikki eivät vain välttämättä pysty tähän nykypäivän hektiseen maailmanmenoon ilman, että siitä seuraa erilaisia stressitiloja ja muita vaivoja.

Herkkyys on suuri voimavara, jota tulee kuunnella, ymmärtää – myös itse.

Oletko erityisherkkä? Tee herkkyystesti

Elaine N. Aronin laatiman kyselyn perusteella voit arvioida omaa herkkyyttäsi. Pitävätkö väittämät täysin paikkaansa, osittain tai eivät ollenkaan tai hieman?  Kyselyssä on yhteensä 23 kohtaa, joista tässä kymmenen esimerkkiä.

1. Huomaan helposti yksityiskohdat ja vivahteet ympäristöstäni.

2. Muiden mielialat vaikuttavat minuun.

3. Olen yleensä hyvin herkkä kivulle.

4. Kiireisenä päivänä huomaan tarvitsevani vetäytymistä lepäämään, pimennettyyn huoneeseen tai johonkin, missä saan olla rauhassa ja ilman ärsykkeitä.

5. Olen erityisen herkkä kofeiinin vaikutuksille.

6. Rasitun helposti voimakkaista ärsykkeistä kuten kirkkaista valoista, voimakkaista tuoksuista, karkeista kankaista iholla tai läheltä kuuluvasta sireenin äänestä.

7. Minulla on rikas ja monimuotoinen sisäinen elämä.

8. Minulle tulee epämukava olo kovista äänistä.

9. Liikutun syvästi taiteesta tai musiikista.

10. Olen hyvin tunnollinen.

Tee koko testi täällä.

Mitä on erityisherkkyys?

Erityisherkkyys 25:00

Psykiatri ja psykoanalyytikko Juhani Mattila puhui Studio55.fi-lähetyksessä erityisherkistä ihmisistä.

Lue myös:

    Uusimmat