Ole särmänä myös liikenteessä: Varusmiehen ei kannata hypätä rattiin rankan metsäviikon jälkeen

Kesän saapumiserä aloitti varusmiespalveluksensa maanantaina 8. heinäkuuta. Liikenneturva, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Sotilaskotiliitto ovat jo vuosien ajan järjestäneet jokaiselle saapumiserälle liikenneturvallisuuskoulutusta. Merkittävän osan ikäluokasta tavoittava Särmänä liikenteessä -koulutus tähtää nuoren omaan oivallukseen vertaisryhmän tuella.

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan, sillä 15–24-vuotiaiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuoret ovat kuitenkin yhä yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, sillä joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Työtä nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyössä monen eri toimijan voimin. Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.

Video


Rekkamiehen nopea ajatuksenjuoksu auttoi välttämään onnettomuuden, joka olisi koitunut moottoripyöräilijän kohtaloksi.

– Onnettomuuteen ei vain ajauduta, vaan siihen vaikuttavat omat valinnat. Särmänä liikenteessä -koulutuksen etu on vertaisryhmän tarjoama tuki ja osallistava malli, joka saa nuoret itse pohtimaan, millaisia seurauksia pienilläkin virheratkaisuilla voi olla. Samalla vahvistetaan turvallisia toimintamalleja ja motivoidaan oikeisiin valintoihin, kuvailee Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Sotilaskotiliitto ovat merkittävässä roolissa nuorten tavoittamisessa ja nuorten aikuisten liikennekasvattajina. Intti onkin luonteva paikka liikenneturvallisuuskoulutukselle, sillä se ei hyödytä pelkästään nuoria itseään, vaan parantaa myös palvelusturvallisuutta.

– Palvelusaikana varusmiehet hitsautuvat yhteen ja toisista pidetään huolta. Koulutuksella yritämme kannustaa siihen, että huolenpito kavereista ulottuisi myös liikenteeseen – omilla valinnoilla voi vaikuttaa sekä oman että lähipiirin liikkumisen turvallisuuteen, Ruutti sanoo.

Kolme neljästä lähtisi ajamaan vuorokauden valvottuaan

Nuorten kuljettajien yksi iso riskitekijä on väsymys. Liikenneturvan kyselyn mukaan vain joka neljäs (24 %) nuori ei varmasti lähtisi ajamaan, jos olisi valvonut vuorokauden yhtä mittaa ennen ajoon lähtöä.

– Esimerkiksi metsäleiriviikon jälkeen voi usein olla se tilanne, ettei rattiin pitäisi olla asiaa väsymyksen takia. Lomakuljetuksia ja julkisia kulkuvälineitä kannattaakin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Kyse on kuitenkin myös palvelusturvallisuudesta, sillä usean varusmiehen palvelukseen kuuluu ajoneuvojen kuljettaminen, kertoo Ruutti.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat