Nivelrikkokivun tehokas hoito kannattaa

Nivelrikon hoidossa tulisi entistä enemmän panostaa tehokkaaseen kivun hoitoon, sillä hoitamaton tai huonosti hoidettu nivelkipu estää potilaita liikkumasta, häiritsee unta ja vaikeuttaa jokapäiväisistä toimista selviytymistä.

MSD:n ja Suomen Nivelyhdistyksen teettämän potilaskyselyn mukaan kivut rajoittavat erityisen merkittävästi liikunnan harrastamista, sillä yli kahdeksan kymmenestä kovista nivelkivuista kärsivistä harrastaisi enemmän liikuntaa, jos kivut sallisivat.

Vastaavasti yli 70 prosenttia sanoo kipujen rajoittavan aktiivista elämää. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 1 700 nivelrikon oireista kärsivää suomalaista.

− Hoitamaton tai huonosti hoidettu nivelkipu ajaa ihmiset passiiviseen elämäntapaan, joka on omiaan lisäämään ylipainoa ja hankaloittaa nivelrikon hoidon kannalta ensiarvoisen tärkeän liikunnan harrastamista. Ainostaan tehokkaalla kivun hoidolla pystymme katkaisemaan tämän passivoitumisen kierteen, korostaa ylilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri Jukka Pekka Kouri Kuntoutus Ortonista.

Kivut häiritsevät unta

Kyselyn mukaan hoitamattoman tai huonosti hoidetun nivelkivun merkitys ihmisten elämään on valtava. Se vaikuttaa kaikilla elämän alueilla aina nukkumisesta arkiaskareista selviytymiseen:

- Kovista kivuista kärsivistä lähes kahdeksan kymmenestä sanoo kipujen häiritsevän unta.

- Lähes kuusi kymmenestä sanoo niiden vaikeuttavan jokapäiväisistä toimista selviytymistä.

- Lähes puolet kertoo niiden rasittavan perhe- ja ihmissuhteita.

Kyselyyn vastanneiden kommenteissa nousi esiin kivun kokonaisvaltaiset vaikutukset elämään:

− Se (kipu) nyt rajoittaa kaikennäköistä kanssakäymistä ja ihan tavallisia perheen yleisiä asioita, kun ei voi mitään tehdä oma-aloitteisesti vaan aina pitää olla apua ja teettää toisilla.

− Uni on pätkäunta, kun särkee. Aamulla tuntuu, ettei ole nukkunut ollenkaan. Kutomisessa sormet ei toimi, jälki on hirveää.

− Aina sattuu kun liikkuu, rajoittaa niin kamalan paljon.

− Ei voi tehdä kaikkea mitä haluaa. Kipuja tulee, jos tekee raskaampaa työtä, esimerkiksi siivoaa, ja syksyllä lehtien haravointi oli ihan kauheata.

Liikunta on lääke

Konservatiivisista lääkkeettömistä hoidoista sopiva liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelrikon hoidon perusta (Käypä hoito: Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito). Ongelmaksi muodostuu se, etteivät ne onnistu, jollei kipua hoideta tehokkaasti. Usein kivun hoidossa joudutaankin turvautumaan lääkehoitoihin.

− Lääkehoidossa tulee ennen kaikkea varmistua siitä, että lääke todella tehoaa ja auttaa potilaan kipuihin toivotulla tavalla. Lisäksi punnitaan lääkkeiden haitat yksilöllisesti kunkin potilaan tilanne huomioiden. Hyvin hoidettu nivelrikkokipu ei estä liikkumista ja aktiivista elämää, Kouri korostaa.

Kyselytutkimus koostui kahdesta osasta, joista toisen toteutti Tutkimustoimisto IRO Research MSD Finland Oy:n toimeksiannosta. Tietokoneohjattuihin puhelinhaastatteluihin osallistui 550 nivelrikon oireista kärsivää henkilöä kaikkialta Suomesta.

Haastattelut tehtiin 20.12.2010 - 4.1.2011. Sama kysymyslomake lähetettiin Nivelyhdistyksen jäsenille tammikuussa 2011. Internetpohjaiseen kyselyyn vastasi yhteensä 1 160 nivelrikon oireista kärsivää henkilöä.

Lue lisää kivun hoidosta: www.kivuton.info

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja