MTV Uutisille langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta

MTV Uutiset on saanut Julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen liittyen marraskuussa julkaistuun uutiseen, joka liittyi Yhdysvalloissa sijaitsevan sillan korjaustoimiin. Julkaisemme päätöksen tässä jutussa kokonaisuudessaan.

Langettava päätös 7209/MTV/19

MTV

Asia: Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Kantelu 14.11.2019

Kantelun mukaan jutussa oli sen aiheena olevan sillan korottamista koskeva asiavirhe. Jutussa luki: ”77-vuotiasta siltaa ei voida varsinaisesti korottaa sanan varsinaisessa merkityksessä, koska silloin myös läheistä tasoristeystä olisi nostettava. (---) Sen sijaan siltaa kannattelevia palkkeja tullaan ohentamaan. Operaatiolla ajoneuvoille saadaan parisenkymmentä senttiä lisää tilaa.” Kantelun mukaan tämä oli virhe, sillä siltaa korotettiin konkreettisesti kahdeksan tuumaa.

Kantelija viittaa kantelussaan nettivideoon, josta asian voi tarkistaa. Kantelija kertoo ilmoittaneensa asiavirheestä kolme kertaa jutun tehneelle toimittajalle ja kertaalleen päätoimittajalle. Kantelija ei ollut saanut viesteihinsä vastausta, eikä juttua ollut korjattu.

Päätoimittajan vastaus 21.1.2020

Vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan MTV Uutiset on käynyt läpi artikkelin ja siihen johtaneen prosessin ja korjannut artikkelia 14.1.2020. MTV Uutiset on korjannut virheellisen tiedon sillan kannatinpalkkien ohentamisesta korkeampien ajoneuvojen alikulun mahdollistamiseksi. Leipätekstissä ollut lause siitä, että siltaa ei koroteta, on muutettu, ja artikkeliin tehdyt muutokset on merkitty asianmukaisesti artikkelin loppuun. Lisäksi artikkelia on täydennetty lisäämällä siihen tietoa eri lähteistä sekä asiaa havainnollistava lisävideo. Myös nämä on kerrottu artikkelin lopussa olevassa korjauksessa.

Päätoimittajan mukaan korjaukseen johtanut virhe syntyi käännösvirheen ja jutussa käytetyn alkuperäisen lähteen virheellisen muotoilun yhteisvaikutuksesta. Virhe on ollut leipätekstin yhdessä kohdassa – sen sijaan otsikossa ja ingressissä on ollut alusta saakka oikea tieto siitä, että siltaa korotetaan. Päätoimittajan mukaan kyse on ollut virheellisestä tiedosta koskien sillan muokkaamisen prosessia, ei itse uutisesta, jonka mukaan onnettomuuksia aiheuttanut silta on päätetty muuttaa turvallisemmaksi.

Päätoimittajan mukaan JSN:lle tehdyn kantelun jälkeen asia selvitettiin perinpohjaisesti ja kantelijalle on henkilökohtaisesti pahoiteltu vastauksen ja korjaamisen viipymistä. Viipyminen johtui osittain siitä, että toimittajan käyttämän lähteen perusteella hän ei nähnyt asiavirhettä eikä tarvetta asian tarkempaan selvitykseen. Lisäksi palaute tuli anonyymista sähköpostiosoitteesta ilman palautteenantajan nimeä.

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV Uutiset julkaisi nettijutun, joka käsitteli internethitiksi nousseen sillan korottamista Yhdysvalloissa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden on tarkistettava julkaisemansa tiedot mahdollisimman hyvin myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Tässä tapauksessa MTV:n jutusta sai virheellisen käsityksen sen aiheena olleesta sillan korottamisprosessista. Virhe perustui yhden ulkomaisen nettilähteen muotoiluun, eikä MTV tarkistanut tietojaan muista lähteistä saatuaan aiheesta korjauspyynnön.

Jutussa oli olennainen asiavirhe, jonka MTV korjasi vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden on huolehdittava siitä, että korjauspyynnöt tulevat käsitellyiksi. Tiedotusvälineiden on syytä tehdä yleisölleen selväksi, miten virheisiin voi pyytää korjausta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeita 10, 12 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

5.2.2020

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Riikka Mäntyneva, Pentti Mäkinen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi. 

Lue myös:

    Uusimmat