MTV:n kysely: Haaviston seksuaalinen suuntautuminen vaikutti valtaosaan Stubbin äänestäjistä

Yli puolet Alexander Stubbin (kok.) äänestäjistä sanoo, että Pekka Haaviston seksuaalisella suuntautumisella oli vähintään jonkin verran vaikutusta äänestyspäätökseen, selviää MTV Uutisten kyselystä.

Alexander Stubbin (kok.) äänestäjistä 38 prosenttia sanoo, että seksuaalinen suuntautuminen oli merkittävä syy olla äänestämättä Pekka Haavistoa presidentinvaalien toisella kierroksella.

Ratkaisevasti vaikutusta oli 24 prosentille, ja paljon vaikutusta 14 prosentille Stubbin äänestäjistä. 

Lisäksi jonkin verran vaikutusta seksuaalisella suuntautumisella oli 23 prosentille Stubbin äänestäjistä.

Tulokset käyvät ilmi MTV Uutisten Åbo Akademilla teettämästä kyselystä, johon vastasi 3955 ihmistä presidentinvaalien toisen kierroksen jälkeen 14.19. helmikuuta 2024.

Stubbin äänestäjille seksuaalinen suuntautuminen ratkaisevampaa kuin Haaviston kannattajille

Seksuaalinen suuntautuminen oli Stubbin äänestäjille kolmanneksi tärkein syy olla äänestämättä Haavistoa.

Kyselyssä sekä Stubbin että Haaviston äänestäjiä pyydettiin arvioimaan 12 ominaisuuden kohdalla, kuinka paljon ne vaikuttivat äänestyspäätökseen vaalien toisella kierroksella. 

Stubbin äänestäjille tärkeimpiä syitä olla äänestämättä Haavistoa olivat tämän puoluekanta (58 prosentille merkittävä) sekä näkemykset ja kannanotot (48 prosentille merkittävä). 

Seksuaalista suuntautumista vähemmän tärkeitä olivat loput yhdeksän ominaisuutta: poliittinen kokemus, kyvykkyys, koulutus, ikä, luotettavuus, vaalikampanja, vaalikonevastaukset, kannatus viimeisimmissä gallupeissa sekä ulkoinen olemus ja tyyli.

Haaviston kannattajille seksuaalinen suuntautuminen vähiten tärkein

Haaviston äänestäjille tärkeimmät syyt olla äänestämättä Stubbia olivat tämän näkemykset ja kannanotot (69 prosentille merkittävä), puoluekanta (54 prosentille merkittävä) sekä luotettavuus (45 prosentille merkittävä).

Sekä Stubbin että Haaviston äänestäjitä kysyttiin myös, mitkä asiat ratkaisivat oman ehdokkaan valinnassa. Molemmille äänestäjille tärkeimpiä asioita olivat oman ehdokkaan kyvykkyys sekä näkemykset ja kannanotot.

Vähiten tärkeää Haaviston äänestäjille oli tämän seksuaalinen suuntautuminen (3 prosentille merkittävä).

Stubbin äänestäjille vähiten ratkaisevaa oli kannatus viimeisimmissä gallupeissa (6 prosentille merkittävä).

Niukka enemmistö Rehnin tukijoista Stubbin takana

Kyselyssä selvitettiin myös, miten ensimmäisen kierroksen äänet jakautuivat vaalien toisella kierroksella. 

Ratkaisevana vaalituloksen kannalta pidettiin etenkin Jussi Halla-ahon (ps.) ja Olli Rehnin (valitsijayhdistys) äänten jakautumista.

Kyselyn perusteella Halla-ahoa äänestäneistä valtaosa, 68 prosenttia siirtyi Stubbin taakse toisella kierroksella.

Rehnin kannattajat jakautuivat tasaisemmin: hieman yli puolet äänesti Stubbia ja hieman alle puolet Haavistoa. 

Halla-ahoa äänestäneistä 17 prosenttia jätti kokonaan äänestämättä toisella kierroksella. Se on selvästi enemmän kuin Rehnin sekä niin ikään ensimmäisellä kierroksella pudonneiden ehdokkaiden Jutta Urpilaisen (sd.) ja Li Anderssonin (vas.) äänestäjät, joista neljä prosenttia jätti äänestämättä toisella kierroksella.

Perussuomalaisille toisen kierroksen äänestyspäätöksen tekemisen ennakoitiin olevan vaikeaa, sillä vastakkain olivat kokoomuksen liberaalia laitaa edustava Stubb ja vihervasemmiston ehdokkaaksi profiloitunut Haavisto. 

Kyselyn perusteella tärkeimpiä syitä jättää äänestämättä toisella kierroksella olivat vaikeus löytää sopivaa ehdokasta (62 prosentille tärkeä) sekä se, ettei oma ehdokas päässyt toiselle kierrokselle (50 prosentille tärkeä).

Epäluottamus poliitikkoihin (29 prosentille tärkeä) tai vähäinen kiinnostus politiikkaa kohtaan (7 prosentille tärkeä) vaikuttivat selvästi vähemmän kotiin jäämiseen.

Haavisto sai suuremman osan viime hetken epätöijien äänistä

Kyselystä selviää myös, että Haavisto teki vaalien viimeisellä viikolla loppukirin, ja onnistui lisäämään kannatustaan erityisesti miesten ja kannastaan epävarmojen keskuudessa.

Haavisto sai noin puolet niiden äänestäjien äänistä, jotka vielä noin viikkoa ennen toista kierrosta olivat epävarmoja kannastaan. Stubb sai heidän äänistään kolmanneksen, ja noin viidennes puolestaan jätti äänestämättä.

MTV Uutisten Åbo Akademilla teettämään kyselyyn vastasi 3955 ihmistä kansalaismielipide.fi-nettipaneelissa ajalla 14.-19. helmikuuta 2024.

Lue myös:

    Uusimmat