Minne häviää 10 000 litraa jäteöljyä joka vuosi?

Suomeen vuosittain tuotavasta 30 000 tonnista öljyä päätyy kiertoon vain 20 000 tonnia. Kolmannes jäteöljystä ohjautuu yhä enenevässä määrin pienpolttimiin korvaamaan kevyttä polttoöljyä – esimerkiksi puutarhojen lämpimiin tiloihin.

Jäteöljy luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joka on ohjattava asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Silti Suomeen vuosittain tuotavasta öljystä ja voiteluöljytuotteista kolmannes eli 10 000 tonnia jää kierrättämättä.

– Paljolti on kyse tietämättömyydestä. Öljyjätteen kierrättämistä pidetään hankalana ja kalliina, vaikka todellisuudessa kotitalouksien öljyjätteen saa jättää maksutta kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. Yritykset saavat tilata maksuttoman noudon yli 200 litran jäteöljyerille valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestämisessä mukana olevalta yritykseltä, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Else Peuranen kertoo.

Näin jäteöljy kiertää

– Kotitaloudet voivat kierrättää öljyjätteen maksutta toimittamalla erilliskerätyn jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

– Yritykset tilaavat yli 200 litran hyväkuntoiselle öljyjätteelle maksutta noudon valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestämisessä mukana olevalta yritykseltä. Pienemmät erät voi toimittaa kierrätettäväksi maksua vastaan.

– Öljyjätteen noutoa hoitavalta yritykseltä voi tarvittaessa tilata myös keräysastioita, kuten tynnyreitä ja valuma-altaita.

– Jäteöljyn pitää olla pumpattavissa ja sen lähettyville pitää olla mahdollista ajaa säiliöautolla. Lisäksi jätteen tulee olla pakattuna vähintään 200 litran pakkauksiin.

– Öljyjätteen keräystä hoitava yritys huolehtii siirtoasiakirjan laadinnasta.

Laittomat pienpolttimet vievät vero- ja myyntituloja

Kierrättämättä jäävä jäteöljy päätyy yhä useammin kevyen polttoöljyn korvikkeeksi pienpolttimiin, joilla lämmitetään esimerkiksi varastohalleja tai puutarhojen lämpimiä tiloja. Laittomuuteen ryhdytään säästämisen vuoksi – ympäristön kustannuksella.

– Pienpolttimet ovat yleistyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Vaikka käytetyn voiteluöljyn polttaminen alle viiden megawatin laitoksissa on laitonta, sitä tehdään, jotta säästetään kevyen polttoöljyn hankinnassa, palvelupäällikkö Henri Liukkunen Lassila & Tikanojalta sanoo.

Öljyjen lajittelu

Käytetyt öljyt saadaan puhdistettua prosessissa, kunhan laaduiltaan erilaiset öljyjätteet pidetään toisistaan erillään jätteen syntypaikalta lähtien. Käytetyt öljyt lajitellaan seuraavasti:

1. Mustat öljyjätteet eli moottoreista syntyneet öljyjätteet

2. Kirkkaat öljyjätteet eli noettomat voiteluöljyt, kuten hydrauliikka-, vaihteisto-, kiertovoitelu-, kompressori-, voimansiirto-, turbiini- ja muuntajaöljyt

3. Kasviöljyt

Pienpolttimien yleistyminen käy valtion kukkarolle: valtio menettää suorina verotuloina noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa ja polttoaineyritykset suorina myyntituloina noin 14 miljoonaa euroa vuosittain.

– Luvut on laskettu hyvin maltillisella vuositasoarviolla suhteutettuna markkinoilla olevien polttimien määrään ja millaisella asteella niissä jäteöljyä käytetään, Liukkunen täsmentää.

Kierrättäminen edullisempaa - myös ympäristön kannalta

Öljy on uusiutumaton luonnonvara, ja jäteöljyä voidaan kierrättää ja käsitellä eli regeneroida kuinka monta kertaa tahansa. Kierrättämisestä saadaan huomattavaa ympäristöhyötyä suhteutettuna uuden öljyn tuottamiseen.

– Siinä toteutuu kiertotalouden periaate. Toisin kuin pienpoltossa, jonka ympäristöhaitat ovat kierrättämiseen verrattuna moninkertaiset, Liukkunen kiteyttää.

– Pienhiukkaspäästöjä syntyy etenkin lähiympäristöön. Pienpolttimista aiheutuvien päästöjen valvonta on todella hankalaa, Else Peuranen ympäristöministeriöstä lisää.

Öljyn vaikutukset ympäristöön tunnetaan, mutta jäteöljyä päätyy yhä ojan pohjalle ja pellon reunaan. Öljyn poistaminen maaperästä ja vesistöistä on vaikeaa ja kallista.

– Esimerkiksi vesistöön päästessään litra öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa vettä, Lassila & Tikanojan palvelupäällikkö Henri Liukkunen sanoo.

Lähde: Lassila & Tikanoja Oyj 


 

Lue myös:

    Uusimmat