KHO: Ylen ei tarvitse antaa veroparatiisiyhtiöistä kertovaa Panama-aineistoa Verohallinnolle

Ylen ja sen toimittajien ei tarvitse luovuttaa Verohallinnolle niin kutsuttua Panama-aineistoa, linjaa korkein hallinto-oikeus (KHO) vuosikirjapäätöksessään.

Panamalaisesta Mossack Fonseca -asianajotoimistosta vuodettu aineisto sisälsi tietoja veroparatiisiyhtiöistä. Aineisto luovutettiin alun perin saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -sanomalehdelle.

Myöhemmin tutkivien toimittajien kansainvälinen järjestö ICIJ sai aineiston haltuunsa ja myönsi lukuoikeuksia muun muassa Ylelle ja sen kahdelle toimittajalle.

Verohallinto oli kehottanut Yleä ja sen kahta toimittajaa esittämään aineiston ja muun muassa tunnistettujen suomalaistahojen nimet.

Aiemmin myös Helsingin hallinto-oikeus oli katsonut, ettei Panama-aineistoa tarvitse luovuttaa.

KHO torppasi Verohallinnon perustelut

Verohallinto perusteli pyyntöään muun muassa säännöksellä, joka koskee sivullisen erityistä tiedonantovelvollisuutta. Säännöksen mukaan jokaisen on annettava Verohallinnon kehotuksesta yksilöinnin perusteella tietoja, jotka saattavat olla tarpeen muun verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten.

KHO:n mukaan Verohallinto ei ollut kuitenkaan riittävästi yksilöinyt sitä, miten tietopyyntö liittyi konkreettiseen veroasiaan.

– Kehotuksia on pidettävä sellaisina massaluonteisina tietopyyntöinä, joiden esittämiseen Verohallinnolla ei verotusmenettelystä annetun lain 19 §:n perusteella ole oikeutta, KHO katsoi.

Verohallinto esitti tietopyyntönsä perusteeksi myös vertailutietotarkastusta. Siinä tarkastajat keräävät vain vertailutietoja tarkastuksen kohteena olevan verovelvollisen liikekumppaneista tai muista toimijoista. Vertailutietoja hyödynnetään, kun Verohallinto arvioi muiden verovelvollisten verotuksellista asemaa ja verotuksen oikeellisuutta.

KHO katsoi, että vertailutietotarkastuksenkin tulee kohdistua kirjanpitoon tai muuhun sellaiseen aineistoon, joka on keskeisessä asemassa tavanomaisessa verotarkastuksessa. KHO:n mukaan Panama-aineisto ei ollut Ylen kirjanpitoaineistoa eikä liittynyt sen tulonhankkimistoimintaan. 

Lue myös:

    Uusimmat