Maria Nordinin Coco-kissa saakin jäädä kotiin

Helsingin hovioikeus päätti, että Maria Nordinin eläintenpitokieltoa ja Coco-kissaan kohdistunutta menettämisseuraamusta ei laiteta toimeen.

Asia liittyy Nordinin saamaan tuomioon eläinsuojelurikoksesta, jonka yhteydessä hänet määrättiin eläintenpitokieltoon toukokuuhun 2026 asti. Eläintenpitokielto koskee kyyn puremaa perheen kissaa. Kissa piti luovuttaa uuteen kotiin 22. tammikuuta mennessä.

Nordin vaati menettämisseuraamuksen kieltämistä siksi aikaa, kunnes asiasta on saatu hovioikeuden lainvoimainen tuomio. Hän vetosi siihen, että hän edustaa eläinten kivunhoidossa koulukuntaa, joka pyrkii välttämään ”tarpeetonta lääkkeillä tapahtuvaa kivunhoitoa”.

– Vastaaja on hankkinut asiantuntijalausunnon, jossa eläinlääkäri arvioi, että kanan ja kissan hoidossa oli toimittu oikein, valituksessa kerrotaan.

Nordin vetosi siihen, että asian käsittelyssä voi kulua niin pitkään, että eläintenpitokielto on voinut jo loppua ennen tuomion lainvoimaisuutta tai kumoamista. Hän esitti huolen siitä, että kissa voi vieraantua hänestä, vaikka tuomio ei olisi lainvoimainen.

Koira on yhä kissaa arvostetumpi lemmikki 2:14
Kissa viedään eläinlääkäriin huomattavasti harvemmin kuin koira. Viiden jälkeen -ohjelma selvitti, miksi näin on.

Syyttäjä vastusti, koska Nordinin suhtautuminen kivunlievitykseen ei muuttunut

Syyttäjä vastusti päätöstä. Hän vetosi muun muassa siihen, ettei ole ilmennyt Nordinin suhtautumisen eläinten kivunlievitykseen muuttuneen millään tavalla.

Hovioikeus jakoi kuitenkin Nordinin kannan.

– Valitus voi menettää merkityksensä, jos eläintenpitokiellon ja menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoon ryhdytään ennen kuin hovioikeus on ratkaissut asian, tuomiossa todetaan.

– Käräjäoikeuden määräämän eläintenpitokiellon ja siihen liittyvän menettämisseuraamuksen täytäntöönpano kielletään, kunnes pääasia on hovioikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Ei vienyt kissaa eläinlääkäriin

Eläintenpitokieltoon johtanut tapahtumasarja sattui Espoossa vuonna kesäkuussa 2020. Tällöin Nordinin kanalle oli koiran puraisun seurauksena tullut muun muassa suuri syvä haava ja kissa oli ainakin oireiden perusteella oli joutunut kyyn puremaksi.

Eläimiä ei kuitenkaan oltu viety eläinlääkäriin tai hoidettu esimerkiksi kipulääkkein. Sen sijaan Nordin oli hoitanut niitä itse hyväksi katsomillaan hoitomenetelmillä. Oikeus katsoi tässä toimitun vastoin lakia.

– Nordin on laissa tarkoitetulla tavalla jättänyt eläimet tarpeellista hoitoa vaille. Tästä on aiheutunut kanalle ja kissalle tarpeetonta ja pitkittynyttä kärsimystä, kipua ja tuskaa. Menettely täyttää eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön, tuomiossa todetaan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1983 syntyneen Maria Nordinin eläinsuojelurikoksesta 65 päiväsakon rangaistukseen. Hänen tuloillaan se tarkoitti 2600 euron seuraamusta. Lisäksi hänet määrättiin mainittuun eläintenpitokieltoon.

Nordin tuomittiin myös menettämään valtiolle rikoksen taloudellisena hyötynä 1000 euroa, eli summan, jonka tämä oli arvioinut kissan viemisen eläinlääkäriin maksavan.

Lue myös:

    Uusimmat