Lasten terveiset: Älkää säästäkö meidän kustannuksellamme

Lapset ja nuoret toivovat, että hallitus käyttäisi enemmän rahaa kouluun ja opetukseen eikä tekisi säästöjä lasten kustannuksella.

Lastensuojelun keskusliiton kyselyn mukaan lapset haluaisivat myös, että heidät otettaisiin mukaan päätöksentekoon. Lasten ja nuorten kuulemiseen velvoittaa myös lainsäädäntö. Heidän kuuleminen heitä koskevissa päätöksissä on taattu Suomen lainsäädännössä, ja siihen velvoittaa myös YK:n lasten oikeuksien sopimus.

– Lapset ovat tämän maan tulevaisuus. Mitä siitä seuraa että kohtelette heitä jo pienestä lähtien huonosti? Asettakaa lapset aina etusijalle päätöksenteossa, koska heistä tulee seuraavia veronmaksajia ja heidän lapsista taas seuraavia jne. Kyselkää enemmän lapsilta asioista jotka koskevat heitä ja olkaa luottamuksen arvoisia, kertovat kyselyyn vastanneet nuoret.

Lapset ja nuoret ovat huolissaan opetusvälineiden riittämättömyydestä, suurista oppilasmääristä sekä opetuksen laadusta.

– Lapset ja nuoret olivat huolissaan siitä, että liialliset säästöt opetuksessa ja oppivälineissä vievät heiltä mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen ja hyvää oppimiseen. Tämä on ristiriidassa uuden hallitusohjelman koulutukseen suunniteltujen säästöjen kanssa, joiden vaikutukset kohdistuvat juuri niihin asioihin, joihin lapset ja nuoret toivoivat parannusta jo ennen uusia säästötoimenpiteitä, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen.


Myös tasa-arvoisuuden toteutuminen huolettaa nuorisoa; he toivat ilmi huolensa niistä lapsista, jotka eivät voi asua vanhempiensa luona, niistä, jotka tulevat kiusatuiksi ja niistä, joilla ei ole asiat yhtä hyvin kuin itsellä.

Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä kartoittaneeseen kyselyyn vastasi 499 iältään 10-17 -vuotiasta lasta ja nuorta tammi-helmikuun aikana. Kysely oli osa kansainvälistä pohjoisirlantilaisen yliopiston lasten oikeuksien keskuksen, Children's Rights at Queen's Universityn tekemää kyselyä, jonka tulokset lähetettiin YK:n lapsen oikeuksien komitealle sekä Ihmisoikeuskomitealle.

Lue myös:

    Uusimmat