Kuulon monet tehtävät

Kuuloaisti on ihmiselle tärkeä monella tapaa. Kuulon heikkeneminen vaikuttaa ihmisten välisen viestinnän ohella moneen muuhun asiaan.

- Kielellinen vuorovaikutus (lukuun ottamatta viittomakieltä ja kirjoitettua kieltä) perustuu kuulemiseen.

- Kuulon välityksellä ihminen omaksuu tietoa ympäröivästä maailmasta ja saa täten apua mielipiteiden muodostamiseen ja päätöksentekoon.

- Hyvä kuulo vaikuttaa myös turvallisuuteen. Kuuloaistin avulla ihminen saa tietoa ympäristön tapahtumista, kuten hälytysäänistä sekä liikenteestä.

- Suuntakuulon avulla ihminen hahmottaa, mistä suunnasta ääni tulee ja missä äänilähde sijaitsee.

- Kuuloaisti välittää ihmiselle monenlaisia elämyksiä, kuten luontoääniä ja musiikkia.

Lähde: www.ikakuulo.fi

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat