Kuntaguru-kilpailun säännöt ja rekisteri

Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1,  jäljempänä ”MTV”) yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (Y-tunniste: 0124502-6 jäljempänä ”Järjestäjä”).

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja.

2. Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta MTV:n ja Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat tämän kilpailun toteutukseeen.

Kilpailuun voi osallistua osallistumissivustolla ilmoitetulla tavalla ja toimimalla muutoin osallistumisehtojen

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 23.10.2015 ja päättyy 15.11.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

4. Palkinnot

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Finnkinon leffalippupaketteja. Palkinnon arvo on 47 e. Viimeinen lippupaketti arvotaan 16.11.2015.

Palkinto toimitetaan postitse.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

 

5.  Kilpailussa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen

Kilpailun voittaja(t) arvotaan viikoittain maanantaisin ja palkinnosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Mikäli palkinnon voittanut osallistujaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa valinnasta tai virheellisten yhteystietojen vuoksi taikka palkinto palautetaan virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, palkinto voidaan arpoa uudelleen.  Voittajan tulee ilmoittaa myös tarvittaessa pankkiyhteys ja henkilötunnus palkinnon toimittamiseksi.

Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai kilpailun muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. Järjestäjällä tai MTV:llä on hylätä osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai voiton todennäköisyyksien muuttamiseksi.

6. Vastuut

Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja MTV:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän ja MTV:n vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

7. Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin

Kaikki oikeudet osallistumissivustolla olevaan materiaaliin kuuluvat MTV:lle ja/tai Järjestäjälle.

Mikäli kilpailuun osallistuja toimittaa materiaalia kilpailuun liittyen, osallistuja myöntää samalla MTV:lle ja Järjestäjälle oikeuden käyttää toimitettua materiaalia kaikessa toiminnassaan ja eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta, ja vastaa siitä, että osallistujalla on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet ja ettei toimitettu materiaali loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia (kuten yksityisyyden suojaa).

Osallistuja vastaa myös siitä, että toimitettavassa materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä on saatu riittävät suostumukset materiaalin käyttöön ja sitoutuu korvaamaan MTV:lle ja/tai Järjestäjälle aiheutuneet kulut ja vahingot osallistujan toimittamaan materiaaliin liittyen.

MTV tai Järjestäjä ei erikseen valvo materiaalin toimittamista sivustolle eivätkä miltään osin vastaa toimitetusta materiaalista, siinä esitetyistä mielipiteistä, taikka siitä että materiaali mahdollisesti loukkaa kolmansien tai on muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. MTV:llä on oikeus siirtää henkilötiedot Järjestäjälle. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla kilpailun tietosuojaselosteesta.

Osallistuja myöntää MTV:lle ja Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta.

9. Lisätiedot

Näiden sääntöjen lisäksi kilpailuun osallistumiseen sovelletaan MTV Oy:n sähköisten palveluiden yleisiä käyttöehtoja.

9. Lisätiedot

Liina Hemminki

MTV

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Tietosuojaseloste

 

MTV Oy:n kilpailurekisteri

 

Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 §

 

 

Tämä on MTV Oy:n ja sen yhteistyössä järjestämiä kilpailuja ja arvontoja koskeva tietosuojaseloste. MTV Oy kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan kilpailuun osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan osallistujia koskevien henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpitäjän tietosuojakäytännöistä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan osallistujaa koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä osallistujaa koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

 

Pyydämme osallistujaa lukemaan koko tämän asiakirjan ennen osallistumista.

 

1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet

 

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti kilpailujen ja arvontojen järjestämistä varten ja toissijaisesti MTV:n palveluiden markkinointiin ja tarjoamiseen liittyen. Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia, muita tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista.

 

Tietoja voidaan säilyttää kilpailun jälkeen kohtuullinen aika kilpailutulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Tiedot voidaan siirtää MTV:n markkinointirekisteriin tai muuhun soveltuvaan MTV:n rekisterin. Jos osallistuja on tilannut uutiskirjeen, säilytetään tietoja lisäksi rekisterissä tältä tilauksen päättymiseen saakka. Jos osallistuja tilaa MTV:n palveluita, säilytetään tiedot MTV:n asiakasrekisterissä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on auttaa löytämään kiinnostavia tarjouksia, tarjota palveluita sekä tarjota henkilökohtaista asiakaspalvelua.

 

 

2. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

 

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään osallistujalta itseltään kilpailuun osallistumisen. Tietoja kerätään myös erillisen tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voidaan myös kerätä tietoa siitä, miten osallistuja käyttää palveluitamme. Kilpailurekisteriin talletetaan osallistujan ilmoittamat tiedot ja kilpailuun liittyvät tiedot ja aineistot.

 

Tyypillisesti osallistumislomake sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä puhelinnumero. Voittoihin liittyen voidaan kerätä myös henkilötunnus verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten.

 

Lisäksi voidaan kerätä tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot, kuten osallistujan selailema sivu sekä sivu, jolta siirytty sivuillemme, laitteen malli, laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, laitteen näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

 

Mikäli osallistuja on tätä varten antanut nimenomaisen luvan, voidaan tallentaa sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit.

 

Kilpailuun liittyen ja muissa MTV:n palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike, joiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa kirjautuneen käyttäjän, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook tai muu sosiaalisen median palvelu voi kerätä tietoa kävijän vierailusta ja viestinnästä kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti

 

 

 

 

3. Tietojen luovuttaminen

 

Tietoja voidaan luovuttaa kilpailun yhteistyökumppanille suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Osallistumisen yhteydessä sähköisen suoramarkkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan luovuttaa annetun suostumuksen mukaisesti.  Tietoja voidaan luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöön panemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja –sivuston palvelun turvallisuuden takaamiseksi.

 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista voi sijaita fyysisesti ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja voidaan tältä osin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, osallistuja antaa tähän suostumuksensa.

 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tai siirtää tietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai omien käyttäjärekistereiden yhdistämiseen tai uusimiseen liittyen. Käyttäjää koskevaa anonyymiä tietoa voidaan jakaa ulkopuolisille mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

 

4. Rekisterin suojaus

 

Rekisteri säilytetään rekisterinpitäjän tai sivuston teknisen ylläpitäjän salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on vain rekisterinpitäjällä ja mahdollisella teknisellä ylläpitäjällä. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen määrittelemät henkilöt sekä tekniseen ylläpitoon osallistuvat kolmannet osapuolet.

 

5. Evästeet

 

Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan evästeitä (cookie) tai muita teknisiä seurantakeinoja kilpailujen ja arvontojen tekniseksi toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy osallistujan tietokoneelle ja jonka avulla sivusto voi ylläpitää istuntoa sen käytön ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. Osallistuja voi kieltää evästeet selaimestaan muuttamalla sen asetuksia, mikä voi aiheuttaa estää sivuston käytön. Osallistuja voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

 

MTV voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia sivuillensa, ja nämä mainokset saattavat tallettaa omia evästeitään, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä MTV vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

 

6. Tarkastus- ja kielto-oikeus

 

Osallistujalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun Osallistuja käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

 

7. Muutokset

 

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tällä sivustolla. Muutoksilla ei heikennetä käyttäjien oikeuksia ilman osallistujan suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi osallistujia olennaisista muutoksista erikseen sivustolla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

8. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö:

 

MTV Oy (Y-tunnus:  1093944-1)

Ilmalantori 2, 00240 Helsinki

P. 010 300 300

email: etunimi.sukunimi@mtvmedia.fi, www.mtv3.fi 

Yhteyshenkilö:  Henrik Laine

 

Lue myös:

    Uusimmat