Kokoomus: Euroopan ase- ja ammustuotantoa kasvatettava

Kokoomus haluaa vahvistaa EU:n turvallisuuspoliittista merkitystä muun muassa kehittämällä puolustustarvikkeiden yhteismarkkinoita ja kasvattamalla eurooppalaista ase- ja ammustuotantoa.

Puolue kertoo tavoitteesta torstaina julkaistussa EU-vaaliohjelmassaan.

Kokoomus haluaa myös, että Ukrainan tukemista lisätään, jotta maa voi menestyksekkäästi torjua Venäjän hyökkäyksen.

EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan sekä eurooppalaisen puolustustarviketuotannon vahvistamiseksi kokoomus haluaa perustaa puolustusteollisuuskomissaarin tehtävän ja puolustusneuvoston.

Kokoomus haluaa EU:n myös suuntaavan tutkimus- ja kehitysrahoitusta puolustusteknologian kehittämiseen.

Eurooppalaisia rahoitusvälineitä pitää kokoomuksen mielestä käyttää laajemmin puolustustarviketuotannon rahoittamiseen.

Kokoomus halua myös, että EU panostaa kriittisiin huoltoreitteihin, kuten esimerkiksi rautatieyhteyteen Pohjois-Suomesta Atlantille.

Frontexia vahvistettava

Kokoomus haluaa myös, että EU vahvistaa rajavalvontavirasto Frontexia niin henkilöstömäärän, kaluston kuin toimivaltuuksien osalta unionin yhteisen ulkorajan turvaamiseksi.

Turvapaikkapolitiikassa kokoomus haluaa toteuttaa uudistuksia, jotka poistavat turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön yleisen siirtolaisuuden kanavana ja varmistavat avun kohdentumisen todellisessa hädässä oleville.

EU-sääntelyä tulee puolueen mukaan myös uudistaa sellaiseksi, että hybridihyökkäysten torjumiseen on riittävät välineet.

EU:n turvapaikkasääntely ei kokoomuksen mielestä ota riittävästi huomioon näitä uusia uhkia.

–  Turvapaikanhaku on oltava mahdollista keskeyttää tilapäisesti EU:n ulkorajoilla, jos vihamielinen taho käyttää siirtolaisasetta EU:n tai sen yksittäisen jäsenmaan turvallisuuden horjuttamiseen, vaaliohjelmassa kirjoitetaan.

Kokoomus haluaa myös viedä eteenpäin yhteistyötä, jonka tavoitteena on kansainvälisen suojelun järjestäminen EU:n ulkopuolella.

Oikeuslaitosten riippumattomuus turvattava

Kokoomuksen mielestä EU:n on siirryttävä yhä enemmän määräenemmistöpäättämiseen unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Puolueen vaaliohjelmassa sanotaan, että EU:n on voitava toimia vahvemmalla äänellä ulkopolitiikan kysymyksissä ilman, että yksittäinen jäsenmaa voi täysin jumittaa päätöksentekoa.

Samalla unionin on tartuttava entistä tiukemmin jäsenmaissa havaittaviin oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja lehdistönvapauden loukkauksiin.

–  Näiden periaatteiden rikkomisen on nykyistä herkemmin johdettava taloudellisiin ja oikeudellisiin seurauksiin jäsenvaltiolle, vaaliohjelmassa kirjoitetaan.

Vastapaino autoritaarisille valtioille

Kokoomus ei kannata tulonsiirtounionia eikä taloudellisen yhteisvastuun kasvattamista. Sisämarkkinoiden – erityisesti digitaalisten – kehittämistä kokoomus sen sijaan kannattaa.

Unionin on kokoomuksen mielestä investoitava hyviin sähkönsiirtoyhteyksiin ja korjattava energian sisämarkkinoiden ongelmat.

Kaiken kaikkiaan kokoomus haluaa lisätä EU:n vaikuttavuutta.

–  Haemme EU:lta talouskasvua, turvallisuutta ja tehokasta ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Vähemmän lillukanvarsiin puuttumista, enemmän markkinataloutta. Enemmän vapaakauppaa, vähemmän valtiontukia. Vähemmän tulonsiirtoja, enemmän vastuuta itsestä, kokoomuksen EU-vaaliohjelmassa kirjoitetaan.

Kokoomus patistaa EU:ta uudistumaan määrätietoisesti. EU:n on kokoomuksen mielestä otettava vahvempi rooli demokraattisten maiden maailmanlaajuisessa kilpailussa autoritaarista itää vastaan.

–  Euroopan on pystyttävä vaikuttamaan maailmassa, joka jakaantuu yhä vahvemmin demokratioihin ja autoritaarisiin valtioihin, vaaliohjelmassa kirjoitetaan.

Lue myös:

    Uusimmat