Kiinteistönvälittäjien arkea: Huikea palkka palkitsee hurjat työtunnit

Usein luullaan, että kiinteistönvälitysalalla menestymiseen riittää, että henkilöllä on kova supliikki, uusi puku ja kiiltävät kengät, mutta todellisuus on hieman toinen. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtajan Jukka Malilan mukaan kiinteistönvälitysalalla korostuvat asiantuntemus, vastuullinen toiminta ja kyky toimia pitkäjänteisesti asiakkaan neuvonantajana.

Innolink Researchin tekemästä Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2014 -tutkimuksesta käy ilmi, että kolmasosa välittäjistä paiskii 50-tuntisia työviikkoja, ja kolme neljäsosaa tekee 40-tuntista viikkoa. Eniten aikaa kuluu asiakashankintaan (27 prosenttia ajasta) ja esittelyihin (20 prosenttia ajasta).

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että vastanneiden välittäjien palkkakeskiarvo oli 52 000 euroa vuodessa.

Ammatin vaativuustaso lisääntyy jatkuvasti, ja myös tuleva välityslainsäädännön muutos patistaa alalla toimivia opin tielle. Vuoden 2016 alusta lukien jokaisessa kiinteistönvälitysalan toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Alalla pärjäävät erityisesti pitkäjänteisesti uurastavat miehet ja naiset, jotka pystyvät ohittamaan alkuvaikeudet ja saavuttamaan vakiintuneen asiakaskunnan. Työtaakka voi olla painava, mutta kellokortin määrittelemiä työaikoja ei ole, ja työuran myötä nouseva palkkatrendi kasvattaa tyytyväisyyttä.

Koulutus sekä sen tarve lisääntyvät

Tutkimuksen mukaan koulutus palkitsee itsensä kehittäjät. Se tuo ammattitaitoa, arvostusta ja lisätuloja.

Koulutettujen määrä on kohonnut aikaisemmista tutkimuksista, jotka tehtiin 2008 ja 2011. Yliopiston tai korkeakoulun suorittaneita oli vuoden 2014 tutkimuksen mukaan 12 prosenttia ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen saaneita 18 prosenttia vastaajista. Edellisessä oli nousua viisi ja jälkimmäisessä kaksi prosenttiyksikköä vuoteen 2011 verrattuna.

Tutkimukseen vastasi 658 henkilöä, joista noin kolmannes ilmoitti suunnittelevansa jatkokoulutuksen hankkimista kuluvana vuonna.

Tänä vuonna kiinteistönvälityksen koulutussektori uudistuu, kun Turun Ammattikorkeakoulussa aloitetaan KVKL:n vahvasti tukemana hankkeena kiinteistönvälittäjien ammattikorkeakoulutus  jo tulevana syksynä.

Kiinteistönvälitysalaa työllistävät eniten yksityishenkilöt, sillä pääosa toimeksiannoista tulee tavallisilta kansalaisilta.

– Koulutus antaa välittäjille monipuoliset valmiudet palvella asiakkaita ja mahdollistaa turvallisia asuntokauppoja. Koulutettu ammattilainen on suuri etu myös asuntokaupan asiakkaille.  Vankka ammattitaito on jatkossa yhä tärkempi syy, miksi asiakas valitsee välittäjän, Malila korostaa.

Myyntiprovisioiden avulla pääsee kunnon ansioille

Kiinteistönvälittäjien mediaanipalkka oli vuonna 2013 noin 42 000 euroa ja vuositason keskiarvotienestit 52 000 euroa, mikä on selvästi enemmän kuin suomalaisten keskiansiot.

Alan peruspalkka on tyypillisesti varsin pieni. Peruspalkan mediaaniksi laskettiin 12 250 euroa ja keskiarvoksi 19 830 euroa.

Luontaisedut, muut tulospalkkiot ja erityisesti myyntiprovisiot nostavat palkkoja kuitenkin merkittävästi. Myyntiprovisioiden keskiarvo kohosi lähes 40 000 euroon.

Ansiotasoon olivat eniten tyytymättömiä nuoret ja pääkaupunkiseudulla työskentelevät alle vuoden töissä olleet välittäjät. Yli 15 vuotta alalla toimineista vain 10 prosenttia oli tyytymättömiä palkkoihinsa.

Yleisesti ottaen tutkimustulosten mukaan kolme neljästä vastaajasta oli melko tai erittäin tyytyväisiä omaan työhönsä.

Ensimmäisen työvuoden ylityskynnys näyttää olevan tärkeä etappi alalla.

Verotus, lakiasiat ja innovaatiot kiinnostavat

Kun kiinteistönvälitysalan henkilökunnalta tiedusteltiin tulevaisuuden näkymiä ja koulutustarpeita, nousivat pääkohteiksi verotus, lakiasiat, uusien palvelumuotojen kehittäminen ja innovaatiot, rakentaminen sekä kaavoitus ja kiinteistönmuodostus.

Myös tietotekniikan, internetin ja sosiaalisen median hallintaa pidettiin tulevaisuudessa entistä tärkeämpänä.

Vuosi 2013 oli vaikea asuntokaupalle. Volyymit laskivat ja yritysten kokonaisliikevaihto putosi 9,7 prosenttia. Kysymys ei silti ole nappikaupasta koko Suomen mittakaavassa, sillä alan liikevaihto liikkuu yli puolessa miljardissa eurossa.

Kiinteistönvälitysalalla toimii vajaa 1 500 yritystä ja niissä työskentelee noin 4 600 henkilöä.

Kiinteistönvälitysalan  Ammattilaiset –tutkimuksen tilaajana toimi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö, joka toimi myös tutkimuksen rahoittajana. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Lue myös:

    Uusimmat