Kiinteistökulma: Kuka päättää taloyhtiössä – hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous?

Onko sinulle selvää, kuka päättää korjaushankkeiden aloituksesta, vuosikorjausten tilaamisesta tai asukkaalle annettavasta varoituksesta?

Taloyhtiössä tehdään paljon päätöksiä. Aina ei kuitenkaan ole osakkaalle kenties selvää, kuka päätöksiä saa tehdä.

Tilinpäätös, remontit, talousarviot, korjaushankkeet – mitkä päätökset kuuluvat yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän tehtäviksi. Katso Kiinteistökulman lyhyt selvitys vastuiden jakautumisesta.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät taloyhtiön osakkaat. Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä, ellei osakas ole esteellinen.

Taloyhtiön on lain mukaan järjestävä vähintään yksi yhtiökokous vuodessa (varsinainen yhtiökokous), mutta yhtiökokouksia voi olla useampiakin.

Yhtiökokous päättää esimerkiksi

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja talousarviosta
 • yhtiövastikkeen suuruudesta sekä yhtiövastikeperusteen muuttamisesta
 • lainojen nostamisesta (esim. putkiremonttia varten)
 • hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista
 • tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta ja palkkioista
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
 • yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • korjaushankkeiden aloittamisesta
 • muista asioista, jotka vaikuttavat merkittävästi asumiskustannuksiin tai huoneistojen käyttöön tai jotka ovat muuten epätavallisia tai laajakantoisia.

Hallitus valmistelee monista asioista päätösehdotukset yhtiökokoukselle. Myös osakas voi saada haluamansa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi. 

Hallituksen päätökset

Taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen valitaan 3–5 jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mainita, ja hallituksella voi olla myös varajäseniä.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon, kiinteistönpidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus myös valvoo isännöitsijän toimintaa. 

Hallitus päättää esimerkiksi

 • isännöintiyrityksen, huoltoyhtiön ym. palveluntarjoajien valinnasta ja näiden kanssa solmittavista sopimuksista
 • yhtiön varojen käyttämisestä talousarvion mukaisesti
 • osakkaiden remonteille annettavista luvista ja mahdollisista lisäehdoista
 • osakkaalle tai asukkaalle annettavasta varoituksesta
 • kiireellisistä toimenpiteistä esim. vesivahingon tai tulipalon sattuessa.

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen valtuutuksella myös muista asioista.

Isännöitsijän päätökset

Taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa sekä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Isännöitsijä vastaa myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon käytännön järjestämisestä sekä antaa isännöitsijäntodistuksen sitä pyydettäessä. 

Isännöitsijä päättää esimerkiksi

 • juoksevista asioista, kuten laskujen hyväksymisestä ja vuosikorjausten tilaamisesta
 • energiatodistuksen teettämisestä
 • kiireellisistä toimenpiteistä esim. vesivahingon tai tulipalon sattuessa.

Isännöitsijä voi päättää hallituksen valtuutuksella myös muista asioista. 

Lähde: Kiinteistökulma

Lue myös:

  Uusimmat