KHO: Sinimustaa liikettä ei olisi saanut rekisteröidä puolueeksi – purki ministeriön päätöksen

Oikeuden mukaan rekisteröintipäätös perustui erehdykseen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamallaan ennakkopäätöksellä purkanut fasistisen ja rasistisen sinimustan liikkeen rekisteröimisen puolueeksi. Oikeuden mukaan rekisteröintipäätös perustui erehdykseen ja yleinen etu vaati päätöksen purkamista.

Sinimusta liike haki oikeusministeriöltä puoluerekisteröintiä tammikuussa 2021. Ministeriö palautti hakemuksen kahdesti korjattavasti, koska puolueen yleisohjelma ja säännöt eivät saa olla ristiriidassa ihmis- ja perusoikeuksien kanssa.

Rekisteröitiin puolueeksi kesällä 2022

Liike toimitti ministeriölle korjatun yleisohjelman, ja ministeriö antoi luvan kannatusilmoitusten keräämiseen. Sinimusta liike merkittiin puoluerekisteriin kesäkuussa 2022.

Oikeusministeriö haki KHO:lta rekisteröintipäätöksensä purkamista sen jälkeen, kun liike toimitti ministeriölle uuden yleisohjelman.

–  Uuteen yleisohjelmaan oli palautettu niitä kirjauksia, joita ministeriö ei ollut voinut hyväksyä. Rekisteröintipäätös oli purkuhakemuksen mukaan perustunut erehdykseen ja yleinen etu vaati sen purkamista, KHO toteaa tiedotteessaan.

"Yleisohjelmaa muutettiin erehdyttämistarkoituksessa"

KHO:n mukaan sinimustan liikkeen yleisohjelmaan oli sisällytetty ne kohdat, joita ministeriö oli aiemmin pitänyt puoluerekisteröinnin esteenä.

– KHO arvioi, että puolueen tavoitteet eivät olleet yhteensopivia perus- ja ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden kanssa. Yhdistyksen sääntöjen ei siten voitu katsoa turvaavan kansanvaltaisten periaatteiden noudattamista yhdistyksen toiminnassa.

KHO katsoi, että yleisohjelman muuttaminen rekisteröintivaiheessa oli tapahtunut erehdyttämistarkoituksessa.

Tutkija: Useita fasismiin viittaavia piirteitä

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Gwenaelle Bauvois arvioi maaliskuussa, että SML:ssä on useita fasismiin viittaavia ominaispiirteitä lähtien puolueen nimestä ja graafisesta ulkoasusta. Myös liikkeen helmikuussa julkistamassa eurovaaliohjelmassa on fasistiselle ajattelulle ominaisia elementtejä, kuten esimerkiksi voimakas etnonationalismi ja poissulkevuus, kun puolue haluaa rajata Suomen työmarkkinat avoimiksi vain suomalaisille.

Etnonationalismi korostaa syntyperää kansakunnan perustana, ja siinä korostuu yhteys esi-isiin ja verenperintöön.

– Jo vaaliohjelman otsikosta "Valkoinen Suomi valkoisessa Euroopassa" käy kristallinkirkkaasti ilmi puolueen etnonationalistinen agenda, Bauvois sanoi.

Puolueen etnonationalismi käy hänen mukaansa ilmi myös tavasta, jolla puolue puhuu vaaliohjelmassa Euroopassa käynnissä olevasta väestönvaihdosta, joka on yksi etnonationalistisen ajattelun kulmakivistä.

Väestönvaihtoteoria on äärioikeistolainen salaliittoteoria, jonka mukaan Euroopan valkoinen väestö oltaisiin korvaamassa ei-valkoisella. Suojelupoliisi on luonnehtinut väestönvaihtoteoriaa yhdeksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista.

SML:n puheenjohtaja Tuukka Kuru ei haastattelussa kiistänyt näkemystä liikkeen fasistisuudesta. Kurun mukaan puolue kuuluu samaan aatteelliseen "kolmannen tien" jatkumoon, mihin kuuluivat toista maailmansotaa edeltäneet eurooppalaiset liikkeet, jotka etsivät kolmatta vaihtoehtoa kapitalismin ja kommunismin rinnalle.

Kolmannen tien liikkeitä olivat Kurun mukaan muun muassa Saksan kansallissosialistit, Italian fasistit, Espanjan francolaiset ja Suomen Isänmaallinen kansanliike.

Lue myös:

    Uusimmat