Kärsitkö tietämättäsi ADHD:sta?

Kaikki ovat kokeneet jossain vaiheessa elämäänsä ADHD:hen sopivia oireita. ADHD:ta on syytä epäillä, jos oireet ovat alkaneet jo lapsuudessa tai nuoruudessa ja jos oireet alkavat muodostua jatkuvaksi haitaksi erilaisissa elämäntilanteissa. Alle listatut ongelmat edustavat ADHD:n oireita aikuisella.

- Keskittymisvaikeudet

- Levottomuus/kärsimättömyys

- Matala turhautumiskynnys

- Juuttuminen/ylikeskittyminen

- Mielen ja ajatusten harhailu, muistihäiriöt

- Vaikeus aloittaa asioita

- Flegmaattisuus tai ylienergisyys

- Nopeat mielialanvaihtelut

- Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa johtuen kommunikointitaitojen heikkoudesta

- Organisoinnin ja ajankäytön vaikeudet

- Impulsiivisuus, taipumus innostua asioista ja jättää ne kesken

- Alisuoriutuminen suhteessa älykkyyteen, oppimisvaikeudet

- Unihäiriöt, siirtynyt vuorokausirytmi

- Aistiyliherkkyydet

- Liitännäisoireista yleisin on masennus

Lähde: ADHD-liitto

Lue myös:

    Uusimmat