Kalatalousbarometri: Suomalaiset uskovat kalan syönnin lisääntyvän

Suomalaiset uskovat sekä kalankulutuksen kasvuun että kalatuotteiden valikoiman lisääntymiseen lähivuosina, ilmenee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kalatalousbarometrista. Noin 95 prosenttia syö kalaa ainakin joskus ja 80 prosenttia valmistaa itse kalaruokia tuorekalasta. Kalaa pidetään terveellisenä ja edullisena elintarvikkeena eikä sen valmistamista koeta vaikeana. Ulkomaista kalaa ei koeta merkittäväksi uhaksi kotimaiselle kalalle, vaikka viljellystä kalasta noin puolet tuodaan ulkomailta. Tiedot perustuvat 1 540 suomalaisen puhelinhaastatteluun

Suomalaisilla on myönteinen kuva kalasta ruokana, koska useimmilla on omakohtainen ja konkreettinen suhde kalaan. Yli puolet suomalaisista on elämänsä jossakin vaiheessa henkilökohtaisesti osallistunut kalastustapahtumiin. Etenkin vanhemmalla ikäpolvella on kokemuksia niin kalastamisesta kuin kalan perkaamisesta. Naiset ovat miehiä jonkin verran innokkaampia kalansyöjiä ja kalaruokien valmistajia.

Luomukalan tulevaisuuteen uskotaan, ohjeet puuttuvat

kalasaalis-verkossa.jpg

Noin 75 prosenttia suomalaisista pitää vähintään melko todennäköisenä sitä, että luomu- tai ekomerkittyjen kalatuotteiden tarjonta lisääntyy lähivuosina. Erityisesti nuoret, kaupungeissa asuvat ja korkeasti koulutetut uskovat luomu- tai ekomerkittyjen kalatuotteiden tarjonnan kasvuun. Valtaosa suomalaisista uskoo myös, että ruokakauppoihimme ilmestyy lähivuosina terveysvaikutteisia kalatuotteita.

EU:n luomukotieläintuotannosta annetussa asetuksessa ei kalankasvatukselle ole määritelty luomukriteerejä, eikä Suomen maa- ja metsätalousministeriössä ole laadittu kansallisia ohjeita. EU-asetus sallii luomukalastatuksen vain viljellylle kalalle. - Jos luomuviljelyllä tiedetään saatavan lisäarvoa kalalle, kalankasvattajat varmasti laativat kasvatukselle luomuohjeet, arvelee RKTL:n tutkija Asmo Honkanen.

Eurooppalaista luomuhyväksyttyä kalaa tuotetaan ainakin Irlannissa ja Skotlannissa. Ruotsissa KRAV-luomuorganisaatio valvoo ja hyväksyy luomukalatuotteita alan yrityksille kansallisuuteen katsomatta. Kauimmin luomukalaa on kasvatettu, valvottu ja jalostettu Uudessa Seelannissa, huomauttaa RKTL:n erikoistutkija Timo Mäkinen.

Vesistöjen pilaantuminen ja ympäristömyrkyt huolestuttavat

Kalakantojen romahtamista liikakalastuksen vuoksi pidetään epätodennäköisenä. Vain 13 prosenttia suomalaisista piti väitettä kalakantojen romahtamisesta melko todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä. Vesistöjen pilaantumisesta sen sijaan ollaan yleensä huolestuneita, naiset miehiä enemmän. Naiset ovat myös miehiä huolestuneempia kaloihin kertyvistä ympäristömyrkyistä. (Lähde. Finfood)

Lue myös:

    Uusimmat