Jätehuollossa huomattavia hintaeroja

Kuluttajaviraston selvityksen mukaan omakotitalouksien jätehuoltopalveluiden hinnoissa on merkittäviä eroja kuntien välillä. Erityisen suuri hintahaarukka on biojäteastioiden tyhjennyshinnoissa. Hintojen vertailu on vaikeaa yritysten erilaisten hinnoitteluperusteiden vuoksi.

Kuluttajavirasto on vertaillut aluehallintovirastojen kanssa omakotitalouksien jätehuoltopalveluiden hintoja. Jätehuoltopalvelun hinta muodostuu kuljetusmaksusta ja jätteenkäsittelymaksusta. Hintaan vaikuttavat myös kunkin kotitalouden jäteastioiden määrä ja tyhjennysväli.

Kuluttajilla on vain vähäiset mahdollisuudet itse valita jätteidenkuljetusyritys. Hieman alle puolet kunnista kilpailuttaa jätteiden kuljetuspalvelut kuntalaisten puolesta. Lopuissa kunnissa omakotitaloudet voivat itse sopia jätteiden kuljettamisesta yrityksen kanssa, mutta niistä valtaosassa ei ole kuin yksi palveluntarjoaja.

Vertailussa kerättiin 305 kunnasta tiedot siitä, mitä maksaa 240 litran sekajäteastian, 140 litran biojäteastian ja 240 litran energiajäteastian tyhjennys taajama-alueilla. Tiedot kerättiin maaliskuussa 2010.

Ekomaksu vaikeuttaa vertailua

Sekajäteastian tyhjennys joka toinen viikko maksaa omakotitalossa keskimäärin 6,48 eur. Alimmillaan hinta on 3,78 eur ja kalleimmillaan 11,95 eur.

Hintojen vertailua hankaloittaa se, että joissain kunnissa kunnallinen ekomaksu sisältyy jätteenkäsittelymaksuun kun taas osa kunnista perii maksun erikseen. Ekomaksu on keskimäärin 30,20 eur vuodessa ja sillä rahoitetaan muun muassa jätekeräyspisteiden ylläpitoa ja kunnallista jäteneuvontaa.

Biojäteastian tyhjennyshinnoissa suurimmat erot. Vain puolet kunnista on järjestänyt biojätteiden keräyksen. Biojäteastian tyhjennys kahden viikon välein maksaa omakotitaloissa keskimäärin 7,09 eur. Halvimmillaan hinta on 3,17 eur ja kalleimmillaan 16,71 eur. Osa kunnista veloittaa biopussista erikseen, osassa pussi sisältyy tyhjennysmaksuun.Vain joka viides kunta kerää omakotitaloista energiajätettä.

Energiajaeastian tyhjennys kuuden viikon välein maksaa keskimäärin 5,53 eur hintahaarukan ulottuessa 3,5 eurosta 8,54 euroon.

Laskutuslisää käyttää joka kymmenes yritys. Laskutuslisä on keskimäärin 2,19 eur ja tyypillinen laskutusväli on noin 3 kuukautta.Kotitaloudet voivat vaikuttaa jätekustannuksiinsa kompostoimalla ja lajittelemalla jätteensä. Astioihin kertyy silloin vähemmän talousjätettä ja tyhjennysväliä voidaan harventaa.

(MTV3-Kuluttajavirasto)

Lue myös:

    Uusimmat