Itsevarmuus koetuksella: Tämä on miesten pelätyin hiusongelma

Kyselytutkimuksen mukaan kolmasosa suomalaismiehistä kokee hiustensa vaikuttavan heidän itsevarmuuteensa. Eniten huolta ja murhetta aiheuttaa hiusten lähtö. Mistä muusta miehet ovat huolissaan ulkonäössään?

Milloin miehen itsevarmuus joutuu koetukselle? Työelämässä ja ulkonäköpaineissa, selviää hilseshampoota valmistavan head & shoulders -yrityksen teettämässä kyselyssä, jossa kartotettiin miesten itsevarmuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Miesten itsevarmuus suurennuslasin alla:

– Yli puolet, 54 prosenttia, kyselyyn osallistuneista suomalaismiehistä kertoi kaipaavansa itsevarmuutta eniten työelämän haasteissa.

– Eniten negatiivista ulkonäön muutoksista suomalaismiehet pelkäsivät ylipainoa: 40 prosenttia listasi sen suurimmaksi huolenaiheekseen.

– Laihtuminen olisi lähes kolmasosalle vastaajista mieluisin muutos ulkonäössä.

– 20–29-vuotiaille miehille kehonrakennus kohottaisi itsetuntoa: 38 prosenttia vastanneista nuorista aikuisista listasi muutoksen mieluisammaksi.

Ulkonäkömuutoksista suomalaismiehet pelkäsivät eniten ylipainoa, toiseksi iho-ongelmia ja kolmanneksi hiustenlähtöä.

Hiukset ovat tärkeä osa ulkonäköä nuorille miehille

Kyselytutkimukseen osallistuneista noin kolmannes kertoi hiustensa vaikuttavan itsevarmuuteensa. Yli puolet miehistä, 57 prosenttia, koki hiusten olevan olennainen osa ulkonäköään.

20–29-vuotiaista miehistä jopa 74 prosenttia piti hiuksia tärkeänä osana ulkomuotoaan – yli puolet kertoi hiusten vaikuttavan vahvasti itsevarmuuteen.

Puolelle 50–60-vuotiasta miehistä hiukset olivat tärkeä osa ulkonäköä. Iän karttuessa huoli myös keveni: 21 prosenttia koki, että hiukset vaikuttaisivat omaan itsevarmuuteen.

Eniten huolta aiheutti harventuva hiukset: 41 prosenttia listasi hiuksiin liittyvistä ongelmista hiusten lähdön. Toiseksi suurimmaksi huolenaiheeksi listautui hilse.


*YouGov-tutkimusyhtiön suorittamaan kyselytutkimukseen osallistui 1 500 miestä Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta touko-kesäkuussa 2014.

Lue myös:

    Uusimmat