Hyvinvointialueen johtaja irtisanoutui – saa valtaisan erorahan

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Mikko Komulainen on irtisanoutunut tehtävästään. Irtisaunoutumisen taustalla on luottamuspula.

Keusoten hallitus käsitteli hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulaisen eroa kokouksessaan tiistaina. Komulaisen työvelvoite päättyi välittömästi, mutta hän saa erokorvauksena yhteensä 120 000 euroa.

Kokouspöytäkirjasta käy ilmi, että Komulaisen irtisanoutumisen taustalla oli luottamuspula ja "viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet", mutta niiden taustaa ei tarkemmin eritelty. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan Helinä Perttu kommentoi tänään Ylelle, ettei osapuolet aio kommentoida asiaa julkisuuteen.

Kokouspöytäkirjan mukaan Komulainen on oikeutettu saamaan palkkaa vielä kahdeksan kuukauden ajan. Erokorvaus perustuu johtajasopimuksessa olevaan kohtaan, joka voidaan ottaa käyttöön, mikäli "hyvinvointialuejohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti" ja tietyt laissa säädetyt edellytykset irtisanoutumisen syistä täyttyvät.

"Mikäli johtaja irtisanoutuu itse jostain muusta kuin edellä mainitusta yhteisesti todetusta syystä, hänellä ei ole oikeutta erilliseen 8 kuukauden erokorvaukseen", sopimuksessa todetaan.

Toimi tehtävässään puolitoista vuotta

Keusoten hallituksen kokouspöytäkirjassa todetaan seuraavasti:

"Neuvottelujen yhteydessä hyvinvointialuejohtajalle on annettu selvitys luottamuspulan synnyttävistä seikoista. Samalla on todettu, että osapuolten välille on syntynyt hyvinvointialuelain 46 §:n ja johtajasopimuksen 5 kohdan tarkoittamia hyvinvointialuejohtajan viran hoitamiseen liittyviä ja sitä vaikeuttavia erimielisyyksiä, joiden johdosta hyvinvointialueella olisi perusteltu syy aloittaa hyvinvointialuelain 47 §:n mukainen irtisanomismenettely.

Edellä mainitun menettelyn välttämiseksi osapuolet sopivat johtajasopimuksen 5 kohdan mukaisesti sen sijasta hyvinvointialuejohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Johtajasopimuksen mukaisena erokorvauksena hyvinvointialuejohtajalle maksetaan erillisen erosopimuksen perusteella kahdeksan kuukauden palkka, joka sisältää irtisanomisajan palkan. Tämän lisäksi maksetaan lomakorvaus kertyneistä ja pitämättömistä vuosilomista."

Komulainen aloitti tehtävässään marraskuussa 2022, ja ehti näin toimia virassa vain vajaat puolitoista vuotta

Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä  toimii hyvinvointialuejohtajan viransijaisena sekä virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana, kunnes uusi hyvinvointialuejohtaja on aloittanut viranhoidon.

Lue myös:

    Uusimmat