Huono rahatilanne masentaa

Työttömäksi jääminen ja huoli tulevaisuudesta saattaa aiheuttaa masennusta. Epävarma taloustilanne koettelee sekä irtisanottuja että niitä, jotka saavat pitää työpaikkansa.

Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen kertoo, että viime laman aikaan syntyneiden mielenterveysongelmien aiheuttamia haavoja paikkaillaan vielä tänäkin päivänä. Pahimmat arvet näkyvät lastensuojelutilastoissa. Ruohonen toivoo, että mielenterveystyössä keskityttäisiin ongelmien korjaamisen sijasta enemmänkin niiden ennaltaehkäisyyn.

Ruohosen mukaan Suomessa on sikäli hyvä tilanne, että osaamista ja ammattitaitoista henkilökuntaa on paljon. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, ovatko kunnat valmiita panostamaan mielenterveystyöhön.

Taantuman aiheuttama masennus syntyy pikkuhiljaa

Ruohonen työskenteli 90-luvun laman aikana Ensi- ja turvakotien liiton johtajana. Hän kertoo, että laman aiheuttamat ongelmat näkyivät mielenterveystyössä viiveellä.

− Pahimmat ongelmat syntyivät vasta siinä vaiheessa, kun lähdettiin kohti nousua. Tämä näkyi esimerkiksi itsemurhatilastoissa. Kun yhteiskunta kulkee kohti nousukautta, tuntuu entistä pahemmalta, jos oma elämä pysyy laskusuunnassa.

Pitkäaikaistyöttömän mieliala laskee helposti. Heikko rahatilanne, tekemisen puute ja synkät tulevaisuuden näkymät tekevät mielen apeaksi ja päihteitä alkaa kulua normaalia enemmän. Syntyy masennuskierre, josta voi olla vaikea omin avuin päästä eroon.

− Hae apua ajoissa ja puhu, kun ahdistaa! neuvoo Ruohonen.

Ensiapua on tarjolla

Kynnys avun pyytämiseen saattaa olla monille korkea. Ruohonen neuvoo soittamaan esimerkiksi Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen, vaikka omat murheet tuntuisivatkin vähäpätöisiltä. Myös Internetissä on palvelu, jossa voi nimettömänä pyytää apua.

Ruohosen mukaan mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemisessä puhuminen on tärkeintä. Jos kunta ei pysty tarjoamaan terapiapalveluita, voi turvautua tukihenkilöön. Ruohonen kertoo, että Suomessa on paljon tukihenkilöitä, jotka eivät ole mielenterveystyön ammattilaisia, mutta jotka kuitenkin pystyvät tarjoamaan keskusteluapua.

Lue myös:

    Uusimmat