Helsingin pörssi uusii osakelistansa

Helsingin pörssi uusii osakelistansa. Uutena listana otetaan käyttöön NM-lista, joka on tarkoitettu kasvuhakuisille ja kansainvälisesti suuntautuneille pk-yrityksille. Tämän listan kautta uskotaan myös avautuvan mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön muiden Euroopan pörssien kanssa. Uusille listoille pyrkiville yhtiöille otetaan myös käyttöön oma kauppapaikka eli Prelista.

Nykyiselle päälistalle tullaan keskittämään markkina-arvoltaan suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden osakkeet. Listarakenne uudistuu myös siten, että nykyiset OTC- ja meklarilistat yhdistetään I-listaksi. Pörssin uudistunut listarakenne otetaan käyttöön loppuvuodesta.

Muutaman vuoden vireillä olleen listauudistuksen myötä pörssi tarjoaa osakkeiden kaupankäyntiin siten neljä vaihtoehtoista listaympäristöä. Tällä haavaa pörssin kolmella listalla on noteerattu yhteensä 128 yhtiötä. Naapurimaihin verrattuna yhtiöiden lukumäärä on pieni. Uudistuksen jälkeen noteerattujen yritysten määrän uskotaan lisääntyvän tuntuvasti.

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa yrityksiä löytämään omaa kehityskaartaan vastaava lista ja edistää sijoittajien kiinnostusta. Etenkin kasvuyrityksille tarjotaan aiempaa helpompi pääsy pääomamarkkinoille ja sijoittajille samalla uusia sijoituskohteita.

Pörssin toimitusjohtajan Juhani Erman mukaan listautumisen kynnys on ollut korkea, ja uudistuksen myötä kynnystä pyritään alentamaan. Erma näkee hetken nyt oikeaksi uudistuksen toteuttamiselle; markkinoilla on rahaa, joka etsii sijoituskohteita, ja yksityishenkilöt ovat tulossa laajemmin osakesijoituksen piiriin. Nykyisen rakenteen kaltainen listarakenne on ollut käytössä kymmenisen vuotta, ja tänä aikana kaupankäynnin luonne ja markkinat ovat olennaisesti muuttuneet. Tarvetta muutoksiin on aiheuttanut etenkin Euroopan yhdentyminen.

NM-listan kautta kansainvälisyyteen

Uuden NM-listan (New Market) kohderyhmiksi on kaavailtu innovatiivisia ja kasvuhakuisia, etenkin elektroniikan, biotekniikan ja lääketeollisuuden aloilla toimivia pk-yrityksiä. Näiden yhtiöiden markkina-arvo tulisi olla vähintään kymmenen miljoonan luokkaa, ja yhtiön osakkeista tulisi yleisöllä olla vähintään 15 prosenttia.

Muualla Euroopassa vastaavia listoja on jo useissa pörsseissä, ja eräiden pörssien kesken on kehitteillä näiden kasvulistojen tietotekninen yhteistyö. Esimerkiksi Lontoossa kasvuyhtiöiden määrä on 308, Brysselissä 26 ja Frankfurtissa 21.

Erman mukaan alustavia keskusteluja on myös käyty suomalaisten kasvuyhtiöiden linkittämisestä tähän Euro NM-markkinaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että näiden yhtiöiden lukumäärä saadaan riittävän suureksi.

Päälistalla blue chips-yhtiöt

Pörssin päälistalla olevilta yhtiöiltä tullaan siirtymäajan jälkeen vaatimaan vähintään 200 miljoonan markan markkina-arvo. Lisäksi näiden yhtiöiden osakkeista vähintään 25 prosenttia ja äänistä vähintään 10 prosenttia tulee olla yleisöllä. Yhtiöltä edellytetään myös vähintään 500 omistajaa.

Vaatimus 25 prosentin yleisöomistuksesta on EU-säädösten mukainen. Esimerkiksi Nesteen osalta tähän rajoitukseen on jo aiemmin haettu poikkeus. Myös 200 miljoonan markan markkina-arvon raja jää usealta nykyiseltä pörssilistan yhtiöltä saavuttamatta.

I-listalla (Investors' List) markkina-arvo on oltava vähintään 20 miljoonaa markkaa ja yleisön omistus listattavasta osakelajista vähintään 15 prosenttia. Yhtiöiltä vaaditaan myös vähintään kahta tilinpäätöstä, mutta myös tästä voidaan poikkeuksia sallia. I-listalla ja NM-listalla noteerattavalta ETA-alueen ulkopuolisen yhtiön osakkeelta vaaditaan lisäksi listaus ETA-alueen pörssiin tai jatkuva markkinatakaus. Uusia vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta vanhoihin OTC- ja meklariyhtiöihin.

Eteislistalle tilaus

Prelista eli eräänlainen eteislista on nähty tarpeelliseksi, jotta listautumisaikeensa ilmaisseen yhtiön osakkeet saataisiin harmailta markkinoilta mahdollisimman nopeasti julkisen kaupankäynnin piiriin.

Erman mukaan tarve eteislistan käyttöön ottoon on etenkin viime aikoina noussut esiin, kun paikallisten puhelinyhtiöiden arvopapereilla on käyty villisti kauppaa harmailla markkinoilla. Listalla arvopaperit saisivat markkina-arvon ja lista palvelisi laajoja kansalaispiirejä.

Pörssin oman innovaation tuloksena syntyvällä Prelistalla kävisivät kauppaa vain välittäjät. Lista olisi eräänlainen väliaikainen pysäkki, jolla osake olisi noteerattuna enintään yhden vuoden.
(STT)

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja