EU-maat sopivat matkustusrajoitusten kriteereistä – jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse päättää niiden soveltamisesta

Euroopan unioni on päättänyt yhteisistä kriteereistä, joiden perusteella matkustusrajoituksia voidaan koronaviruksen suitsimiseksi määrätä. Päätöksen tekivät jäsenmaiden eurooppaministerit tapaamisessa Luxemburgissa.

Uusien kriteerien avulla pystytään tekemään yhteisiä linjauksia siitä, mitkä EU:n osat katsotaan riskialueiksi.

Kriteerit ovat ennen kaikkea suosituksia, ja jäsenmaat tekevät itse omat päätöksensä siitä, miten ne määräävät matkustusrajoituksia. Yhteisten kriteerien on tarkoitus auttaa koordinoimaan jäsenmaiden koronatoimia aiempaa yhdenmukaisemmiksi. Tähän asti maat ovat tehneet parhaiksi katsomiaan päätöksiä, mistä on seurannut kohtalaisen sekava eri linjausten kudelma.

– Matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet joidenkin kansalaisten pääsyä töihin, yliopistoon tai vierailemaan läheistensä luo. On yhteinen velvollisuutemme varmistaa vapaaseen liikkuvuuteen vaikuttavien toimien koordinaatio ja antaa kansalaisillemme kaikki tieto, mitä he tarvitsevat, kun he tekevät päätöksiä matkustamisestaan, Saksan eurooppaministeri Michael Roth kommentoi.

Eurooppaministerien käynnissä olevan kokouksen keskustelujen aiheina ovat koronakoordinaation lisäksi EU:n ja Britannian kauppaneuvottelut, oikeusvaltiokysymykset ja EU:n monivuotinen budjetti.

Liikennevalomallin perustana tautitapaukset ja testit

Nyt hyväksytyt suositukset lähtevät siitä, että jäsenmaiden tulisi joka viikko toimittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskukselle (ECDC) tiedot uusista koronatapauksista, tehdyistä testeistä ja siitä, kuinka suuri osuus testeistä on tuottanut positiivisen tuloksen.

Näiden pohjalta ECDC julkaisisi viikoittaisen kartan EU-jäsenmaista, johon tautitilanne olisi merkitty alueittain yhteisillä liikennevaloilla.Vihreitä olisivat alueet, joilla uusia koronatapauksia on 14 vuorokauden aikana ilmoitettu alle 25 kappaletta sataatuhatta ihmistä kohti ja testituloksista alle neljä prosenttia on ollut positiivisia. Oranssi valo koskisi alueita, joilla suhdeluku on alle 50, mutta testituloksista positiivisia on yli neljä prosenttia. Alue olisi oranssi myös silloin, jos suhdeluku on 25–150 ja testituloksista alle neljä prosenttia on positiivisia.

Punainen valo koskisi suhdeluvussa yli 50:n alueita silloin kun testituloksista positiivisia on yli neljä prosenttia. Punaisia olisivat myös kaikki alueet, joissa suhdeluku ylittää 150:n. Harmaiksi jäisivät alueet, joilta tietoa ei ole tarpeeksi tai testejä on tehty hyvin vähän.

Maahanpääsyä ei saisi evätä

EU-komissio ehdotti syyskuun alussa matkustusrajoituslinjausten yhtenäistämistä, koska se piti nykyistä tilannetta liian sekavana ja kansalaisille hankalana. Komissio katsoi, että koronapandemiasta johtuville rajoituksille pitäisi määrittää yhteiset arviointiperusteet ja raja-arvot.

Nyt lähtökohtana on, että vihreiltä alueilta vihreille matkustettaessa vapaata liikkuvuutta ei tulisi rajoittaa. EU-maat eivät saisi muissakaan tapauksissa evätä muista EU-maista matkustavien maahanpääsyä. Suosituksissa kehotetaan jäsenmaita käyttämään suhteellisuutta siinä, miten mahdollisia rajoittavia toimia sovelletaan oransseilta, punaisilta tai harmailta alueilta matkustaviin. Rajoitustoimina jäsenmaat voisivat vaatia joko karanteeniin menoa tai testin teettämistä saapumisen jälkeen. Vaihtoehtona voisi olla myös etukäteen tehty testi.

Jäsenmaat voisivat myös vaatia saapuvilta matkustajilta matkustajatietolomakkeen täyttämistä. Tavoitteena on kehittää yhteinen malli lomakkeelle.

Suosituksissa painotetaan jäsenmaiden välisen viestinnän tärkeyttä, jotta tieto rajoitustoimista kulkee ajoissa maasta toiseen.

Välttämättömän tehtävän tai tarpeen vuoksi matkustavilta – kuten kriittisiä ammatteja harjoittavilta työntekijöiltä, rajatyöntekijöiltä ja lähetetyiltä työntekijöiltä, opiskelijoilta tai toimittajilta, jotka suorittavat tehtäviään – ei suositusten mukaan vaadittaisi karanteenia.

EU-maiden lisäksi liikennevalomallissa olisivat mukana Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä vuoden loppuun asti myös Britannia.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja