Auton hylkääminen tien varteen voi tulla kalliiksi

Mihin tienvarteen hylätty auto viedään?

– Mikäli siirtoon päädytään, viedään auto sen kunnan varastoon, minkä alueelle auto on jäänyt. Auton omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo viitaten lakipykälään (SiirtoL 10 §).

Vesalainen kertoo, että ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan kunnalle ajoneuvon säilyttämisestä sekä mahdollisesta jätehuollosta aiheutuneet kustannukset.

– Ajoneuvon omistajan tai haltijan on selvitettävä itse tarkemmat menettelyt kunnalle maksettavasta korvauksesta. Saatavat ovat suoraan ulosottokelpoisia, hän varoittaa.

Mikäli omistajaa ei saada selvitettyä, kuulutetaan autoa kunnan ilmoitustaululla 30 vuorokauden ajan. Tämän jälkeen auton omistusoikeus siirtyy sille kunnalle, jonka alueelta se on siirretty. Käytännössä kunnan nimiin siirretyt hylätyt autot pääsääntöisesti romutetaan.

Lue myös:

    Uusimmat