Autoaakkoset: Mikä on KESSY?

KESSY

KESSY on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä (Keyless Entry, Start and exit SYstem), jonka avulla auton ovet voidaan lukita ja avata sekä auto käynnistää ja sammuttaa avaimeen koskematta.

Ovien lukituksen avaaminen

Kun kuljettaja saapuu auton luo avain taskussaan tai on enintään 1,5 metrin säteellä autosta ja tarttuu oven kahvaan, oven lukitus aukeaa. 

– Käytännössä kahvaan tarttuminen aktivoi KESSY-ohjainlaitteen, joka lähettää signaalin auton avaimelle. Tämän jälkeen auton avain lähettää vastaussignaalin auton ohjainlaitteille, kertoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Käytännössä signaali liikkuu auton ohjainlaitteiden ja avaimen välillä molempiin suuntiin useampia kertoja avaimen aitouden varmistamiseksi.

– Tämän varmistusprosessin tapahduttua auton koriohjainlaite lähettää avaussignaalin lukoille. Signaalien edestakaisesta kulusta huolimatta lukitus aukeaa käytännössä hyvin pian sen jälkeen, kun kuljettaja on tarttunut oven kahvaan, Vesalainen kertoo.

Viive on samaa luokkaa kuin kaukosäädinavaimessa olevaa lukituksen avausnäppäintä painettaessa.

Sähköinen ohjauslukko

Kun kuljettaja menee avain taskussa autoon sisälle, tunnistaa järjestelmä, että kuljettajan ovi aukeaa ja samalla auton sisällä olevien avaimien määrä lisääntyy (normaalisti siis 0->1). Tällöin ohjauslukko aukeaa. Mikäli avaimien määrä ei lisäänny eli avain on ollut jo ennestään auton sisällä, ohjauslukko aukeaa vasta, kun virta kytketään päälle.

Käynnistäminen

– Kun kuljettaja painaa käynnistysnappia painamatta polkimia, kytkeytyy sytytysvirta päälle. Mikäli auto halutaan käynnistää, on automaattivaihteisessa autossa painettava jarrua ja manuaalivaihteisessa autossa kytkintä samalla, kun käynnistysnappia painetaan, Vesalainen sanoo.

Kuljettajan antaessa käynnistyskäskyn nappia painamalla, lähettää KESSY-ohjainlaite signaalin auton avaimelle. Avaimelta lähtee taas vastaussiginaali auton ohjainlaitteille.

Vastaavasti kuin lukitusta avattaessa, signaali liikkuu auton ohjainlaitteiden ja avaimen välillä molempiin suuntiin useampia kertoja avaimen aitouden ja ajonestolaitteen koodien varmistamiseksi. Kun prosessi on ohi, moottori käynnistyy. 

Moottori myös sammutetaan painamalla käynnistyspainiketta. 

– Mikäli KESSY-järjestelmä ei syystä tai toisesta toimi eikä auto käynnisty, on autossa hätäkäynnistystä varten lukupuola käynnistysnapin ympärillä.

Painamalla käynnistysnappia kohtisuoraan avaimella (avainosa sisään taitettuna), auton pitäisi käynnistyä KESSY-järjestelmän toimimattomuudesta huolimatta.

Ovien lukitseminen

Ovien lukitseminen ajon päätteeksi tapahtuu koskettamalla ovenkahvaan merkittyä pientä erillistä tunnistinkohtaa avaimen ollessa auton ulkopuolella, 1,5 metrin säteellä.

– Mikäli avain on auton sisäpuolella ja sitä yritetään lukita ulkoa, ei ovien pitäisi lukkiutua. Ovien lukkiutuminen on syytä varmistaa takaoven kahvasta, koska etuoven kahvaan tarttuminen lähettää uuden avauskäskyn, Vesalainen muistuttaa.

Lue myös:

    Uusimmat