Älä ole diktaattori – tällaista on oikeudenmukainen vallankäyttö

Sana "vallankäyttö" tuo mieleen negatiivisia mielleyhtymiä. Valta on kuitenkin myös mahdollisuus – kunhan sitä käytetään oikeudenmukaisesti.

"Valtaa yksinkertaisimmillaan on oman tahdon saaminen läpi."
– Marjatta Jabe, Hyvä Paha Valta -kirjan kirjoittaja

Sana "vallankäyttö" tuo mieleen lähinnä omia mielihalujaan toteuttavan diktaattorin. Siksi vallasta puhuttaessa puhutaankin yleensä johtamisesta tai vaikuttamisesta.

Valta voi kuitenkin olla positiivinen asia: se mahdollistaa asioita. Yleensä valta koetaan estäjänä tai pakottajana. Valtaa ei kuitenkaan voi käyttää yksin: täytyy olla ihmisiä, jotka haluavat toteuttaa vallankäyttäjän toiveita.

Valtaa on kaikilla

"Valta on inhimillistä vuorovaikutusta, tapa kohdella muita."
– Sari Kuusela, Hyvä Paha Valta -kirjan kirjoittaja

Annamme valtaa helposti korkeassa asemassa oleville henkilöille. Pomolla on ikään kuin luonnostaan enemmän valtaa kuin muilla. Toisaalta kukapa ei haluaisi itse korkeampaan asemaan ja vallan kahvaan?

Työpaikan alaisten elämään kuuluu yleensä ylennytksen ja sen mukanaan tuoman lisävallan tavoittelu. Valtaa on kuitenkin kaikilla; se ei ole pomon pysyvää omaisuutta, vaan tilanteesta toiseen muuntuva ominaisuus.

Oikeudenmukainen vallankäyttö on ymmärrystä siitä, että valta perustuu vuorovaikutukseen; siis muiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Luottamus on hyvän vallankäytön perusta. Myös omaan itseen ja tapaan toimia täytyy luottaa vahvasti.

Johtajan hyviä ominaisuuksia ovat esimerkkinä toimiminen, nopea reagointikyky, rohkeus seistä valintojen takana, inspiroiva ote, lähestyttävyys sekä verkostoitumiskyvyt.

Vallankäyttäjän tuhoon johtavia ominaisuuksia taas ovat epäeettisyys, epärehellisyys ja itsekäs oman edun tavoittelu. Harva asia toimii huonommin kuin suuret lupaukset, joita teot eivät seuraakaan.

Vallankäyttäjä on aktiivinen toimija

"Miten arvopohja pysyisi elävänä? Tulee toimia niin, ettei hakeudu keskustelemaan vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat samanlaisia kuin itse on."
– Irja Askola, Suomen ensimmäinen naispiispa

Vallankäyttäjä on aktiivinen toimija, joka ottaa ensimmäisenä homman haltuun ja tuo julki ajatuksiaan. Vaikka vallankäyttäjä olisi varma itsestään ja tarkoitusperistään, muille tulee antaa mahdollisuus perääntyä uusista, huikeistakin ideoista: muutosta yleensä vastustetaan, jos se koetaan pakolliseksi.

Mitä enemmän ihminen omaa valtaa, sitä enemmän muut toivovat saavansa vallankäyttäjän työn itselleen. Valtaa käyttävän tulisikin luoda hyviä ihmissuhteita ja olla herkkä muiden tarpeille. On tärkeää vähentää epävarmuutta, olla reilu ja luoda hyväksymisen ilmapiiri.

Haluatko olla pidetty?

"Johtajuuteen kuuluu, että vaikka itse tunnen itseni, annan myös muiden tuntea itseni. On helpompaa olla johtaja, jos ihmiset tietävät minusta vähän enemmän."
– Irja Askola, Suomen ensimmäinen naispiispa

Haluatko olla pidetty johtaja? Oikeudenmukainen johtaja osoittaa toiminnallaan ja teoillaan, että välittää paitsi yksilöstä, myös koko ryhmän hyvinvoinnista. Ihmisläheinen lähestymistapa antaa tuloksia paremmin kuin nyrkin hakkaaminen pöytään.

Hyvä vallankäyttö sisältää halun oppia sekä menestyjiltä että epäonnistujilta. Omat vahvuuden ja heikkoudet tulee tuntea.

Ristiriitojen välttelyn sijaan hyvä johtaja osallistuu riitojen ratkomiseen. Erimielisyystilanteessa asioita ei saa ottaa itseensä: jos palaverissa analysoidaan pieleen mennyttä toimintatapaa, vaatii kypsyyttä tutkia omaa tekemistä puolueettomasti.

Hyvä vallankäyttäjä kannustaa alaisia, mutta antaa myös alaisten puhua, jotta he tulevat kuulluksi. Kommunikaatiotilanteessa tulee olla aidosti läsnä. Vastaan sanomista kannattaa arvostaa: vastakohdista syntyy keskustelua, jonka avulla voi oppia.

Opi hyväksi johtajaksi – lue vinkit alta!

Myönteistä vallankäyttöä on...

Kielteistä vallankäyttöä on...

Julkinen kiitos

Kannustus

Arvostaminen

Pyyntö

Kiinnostus

Ystävällisyys

Myönteisyys

Osallistaminen

Kielteinen julkinen palaute

Arvostelu

Painostaminen

Käsky

Ohittaminen

Epäasiallisuus

Välinpitämättömyys

Yllättävät muutokset


Sitaatit Hyvä paha valta -kirjan julkistamistilaisuuden paneelikeskustelusta, 19.11.2013. Teos on toiminut artikkelin lähteenä.

Lue myös:


Maria Aarnio, maria.aarnio(at)mtv.fi

Lue myös:

    Uusimmat