Ajatuspajan kysely: Suomalaiset haluavat tukea Ukrainaa ja painostaa Venäjää tukevia maita

Orban torppasi Ukraina-tuen ja tylytti EU-jäsenyyspyrkimystä 1:26
Katso myös video: Näin Victor Orban torppasi Ukraina-tuen ja tylytti EU-jäsenyyspyrkimystä.

Suomalaiset asettuvat vahvasti tukemaan Ukrainaa sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Tämä ilmenee kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon kyselytutkimuksesta.

Valtaosa vastanneista on sitä mieltä, että EU-maiden tulisi tarvittaessa tehdä hallitustenvälistä yhteistyötä Ukrainan aseavun rahoittamiseksi, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät voisi torpata apua.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Kantarin internetpaneelissa 8.–16. joulukuuta, jolloin keskusteltiin EU:n tukipaketista Ukrainalle. Unkarin pääministeri Viktor Orban esti EU-johtajien huippukokouksessa päätöksen 50 miljardin euron tukipaketista Ukrainalle.

Aineisto sisältää noin 2 000 ihmisen  vastaukset. Tutkimuksen virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että Suomen olisi vahvemmin edistettävä Venäjää tukevien maiden sanktioita. Kysymyksen muotoilussa esimerkkimaaksi on nostettu Iran. Iran on toimittanut Venäjälle lennokkeja ja muuta aseistusta.

Suurin osa on myös sitä mieltä, että Ukrainalla on oikeus iskeä sotilaskohteisiin Venäjän alueella. Myös pohjoismainen yhteistyö puolustusvälineteollisuudessa saa kannatusta.

Miehet ottivat vahvemmin kantaa

Mitä vanhempia vastaajat ovat, sitä voimakkaammin he näkevät tarpeen lisätä Ukrainan tukemista eri keinoin. Samoin valmius ottaa kantaa kysymyksiin kasvaa sitä mukaa, mitä vanhemmista vastaajista on kyse. Jonkin verran eroa on myös sukupuolten välillä: miehet ottavat naisia voimakkaammin kantaa Ukrainan tukemisen puolesta.

Pääministeripuolue kokoomuksen kannattajat ovat myötämielisimpiä Ukrainan tukemiselle eri keinoin. Ylipäänsä hallituspuolueiden kannat ovat melko lähellä toisiaan lukuun ottamatta kysymystä Pohjoismaiden välisestä yhteistyöstä. Siinä oppositiossa olevien SDP:n ja vihreiden kannattajat olisivat hallituspuolue perussuomalaisia valmiimpia lisäämään yhteistyötä puolustusvälineteollisuudessa.

Oppositiossa olevan vasemmistoliiton kannattajien joukossa oli muiden puolueiden kannattajia enemmän hajontaa, mutta vastaajien selvä enemmistö tässäkin joukossa valmis tukemaan Ukrainaa eri tavoin.

Lue myös:

    Uusimmat