Afganistanissa vammautuneet suomalaiset taistelevat saadakseen hoitoa

Aliupseeriliitto on huolissaan Afganistan-operaation taistelukosketuksissa pysyvästi loukkaantuneiden korvauksista ja kuntoutuksesta.

Liiton tiedossa on henkilöitä, jotka ovat palveluksensa jälkeen kokeneet hyvin vaikeaksi saada korvauksia tai hoitoa vammaansa, joka on syntynyt sesimerkiksi miinaan ajettaessa.

Tarkkaa tilastoa taistelukosketuksessa vammautuneista ei ole, mutta aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino kertoo, ettei kyse ole enää aivan muutamista.

–Fyysisesti vammautuneita on toistakymmentä ja sitten post-traumaattisista stressireaktioista kärsiviä on vähintään saman verran, jollei enemmän. Osasta ei koskaan tule työkykyisiä.

Ongelmat alkavat palveluksen jälkeen

Leino kertoo, että puolustusvoimat hoitaa vammautuneet parhaan kykynsä mukaan, silloin kun vammautunut on vielä armeijan vahvuudessa.

Ongelmia on ilmennyt palveluksen jälkeen, kun vammautunut henkilö alkaa hakea korvauksia kotimaassa.

Asia kuuluu palveluksen jälkeen Valtiokonttorille.

Leinon mielestä millään tällä hetkellä millään taholla ei ole erityisvastuuta kriha-tehtävissä vammautuneista.

–Puolustusvoimat tekee omalta osaltaan töitä, Valtiokonttori tekee omalta osaltaan töitä, Meilahden sairaalaan perustettu lääkäripooli tekee omalta osaltaan töitä, mutta sodassa haavoittunut rauhanturvaaja joutuu taistelemaan eri tahojen välillä saadakseen hoitoja ja tiettyjä avustuksia.

Tilanne tiedossa

Valtiokonttori toteaa olevansa tietoinen sodan kaltaisissa olosuhteissa vammautuneiden tilanteesta, mutta varoo ottamasta yksittäistapauksiin kantaa.

Yksi käsittelyä hankaloittava asia voi olla lainsäädäntö.

Pykälissä ei tehdä eroa, onko vammautuminen tapahtunut vihamielisessä tulituksessa vai vaikkapa leiriolosuhteissa urheillessa.

–Tällä hetkellä puhumme lääketieteellisestä ja juridisesta korvattavuudesta, mutta tuollainen sotilaallinen korvattavuus, eli sotaan rinnastettavassa tilassa sattunut korvattavuus ei ole vielä lain piirissä, yksikönjohtaja Marja-Liisa Taipale sanoo.

Eduskunnassa vallitsee yksimielisyys kriisinhallinnan veteraaniohjelman tarpeellisuudesta.

Käynnissä on myös poikkihallinnollinen työ, jossa etsitään ratkaisumalleja kriisialueilla palvelleiden ongelmiin.

(MTV3)

Lue myös:

    Uusimmat