10 mielenkiintoista kohtaa ministerin käsikirjasta – merkittävin turvallisuusriski yllättää

Valtioneuvoston kanslia opastaa uusia ministereitä omalla käsikirjallaan. Yli 150 sivun mittaisessa käsikirjassa ohjeistetaan hyvin tarkasti muun muassa matkapuhelinten käytöstä ja matkustamisesta.

MTV Uutiset kokosi käsikirjasta kymmenen mielenkiintoista yksityiskohtaa.

1. Erittäin positiivista on se, että valtioneuvoston päätöksiä ei tehdä ilman tietoa.

”Hallituksella on yhtenäinen strategiaprosessi, jota tuetaan tiedolla. Tavoitteena on oikea-aikaisen tiedon käyttäminen strategisessa päätöksenteossa valtioneuvostossa varmistamalla kattava kokonaiskuva ja toimivat poikkihallinnollisemmat käytänteet.”

2. Ministerien ulkomaanmatkustaminen on helpompaa kuin monen tavan tallaajan.

”Valtioneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja saamaan diplomaattipassin, jonka ulkoasiainministeriö myöntää. Diplomaattipassi on voimassa vain valtioneuvoston jäsenyyden ajan.” ”Pääministerillä ja ulkoasiainhallinnon ministereillä on oikeus elinikäiseen diplomaattipassiin.”

"Merkittävin turvallisuusriski liittyy kuitenkin edelleen normaaliin ihmisten väliseen keskusteluun."

3. Matkustaminen on paitsi helpompaa, myös mukavampaa. Lentokenttien vip-tilat ovat ministerien käytössä.

”Valtioneuvoston jäsenten lähtiessä viralliselle ulkomaanvierailulle tai ottaessa vastaan ulkomaisen ministerin on vastaanottoa ja lähtöä varten varattavissa lentoaseman Congress VIP. Varauksista ja kustannuksista vastaa ministeriö itse.”

4. Käsikirjan mukaan ulkomaisia kollegoita ei puhutella ihan miten vaan.

”Kansainvälisen käytännön mukaisesti noudatetaan eri maiden hallitusten jäsenten välisessä suorassa kirjeenvaihdossa tiettyjä muotoja puhuttelussa ja kohteliaisuuslauseissa, jotka vaihtelevat kielestä toiseen. Ulkoasiainministeriön protokollapalvelut antaa tarvittaessa neuvoja. Yleisenä tapana on, että hallituksen jäsen käy kirjeenvaihtoa vain vastaavan ulkomaisen tahon kanssa.”

5. Pääministerillä on asuntoetu, josta suurin osa meistä voi vain haaveilla.

”Pääministerillä on asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtion varoista. Pääministerin asuntoetu ei ole veronalaista tuloa (tuloverolaki 70 §).”

"Valtioneuvoston jäsenten lähtiessä viralliselle ulkomaanvierailulle tai ottaessa vastaan ulkomaisen ministerin on vastaanottoa ja lähtöä varten varattavissa lentoaseman Congress VIP."

6. Ministerille tarjotaan varmasti yhtä jos toista, mutta lahjojen suhteen ohjeistetaan olemaan varovainen.

”Vieraanvaraisuuden, etujen ja lahjojen vastaanottamisessa on pääsääntöisesti noudatettava pidättyväisyyttä. Valtioneuvoston jäsenen on huolehdittava lahjoja, etuja ja muuta vieraanvaraisuutta vastaanottaessaan, ettei luottamus hänen menettelynsä asianmukaisuuteen vaarannu.” ”Yksityisiltä henkilöiltä tai yksittäisiltä yrityksiltä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai muita lahjoja. Tavanomaisina liikelahjoina vastaanotetut muistoesineet tai -teokset ovat lähtökohtaisesti virastolle osoitettuja lahjoja.”

7. Sekä kansanedustajia että ministereitä nähdään usein tabletit tai kännykät kädessä kesken istuntojenkin. Ihan mitä tahansa niillä ei kuitenkaan saa tehdä.

”Mobiilipäätelaitteet, kuten matkapuhelimet ja tabletit eivät pääsääntöisesti ole luotettavia viestintävälineitä. Tavallisessa matkapuhelimessa saa käsitellä korkeintaan alimman turvallisuustason tietoja. Näitä päätelaitteita ei saa viedä tiloihin, joissa puhutaan salaisia tai erittäin salaisia asioita.”

8. Vaikka kaikki tieto on nykyisin laitteissa, suurin huoli liittyy kuitenkin perinteisempään tietoturvaan.

”Merkittävin turvallisuusriski liittyy kuitenkin edelleen normaaliin ihmisten väliseen keskusteluun. Luottamuksellisista asioista puhuttaessa tulisi varmistaa, ettei sivullisilla ole mahdollisuutta kuulla keskusteluja.”

9. Somessa ministerin ja hänen avustajansa tulee olla omalla nimellään.

”Sosiaalisessa mediassa tulee huomioida, että yksityistä viestintää on vaikea erotella ministerin rooliin liittyvästä viestinnästä. Tästä syystä suositeltavaa on, että ministeri (ja hänen avustajansa) on verkossa omalla nimellään virkaasioista viestiessään ja keskustelussa noudatetaan samoja tapoja kuin missä tahansa julkisessa keskustelussa.”

"Vieraanvaraisuuden, etujen ja lahjojen vastaanottamisessa on pääsääntöisesti noudatettava pidättyväisyyttä."

10. Twitter-tilit varmistetaan moneen kertaan valeprofiilien estämiseksi.

”Ministerien Twitter-tilit varmennetaan yhdessä Twitterin kanssa. Varmennuksen merkiksi tilin viereen tulee pieni sininen symboli. Tällä estetään valetilien luonti joko ministerin nimellä tai tittelillä. Ministerin Twitter-profiilin yhteyssähköpostiosoite täytyy olla joko ministeriön tai eduskunnan sähköposti. Lisäksi Twitter edellyttää, että profiilissa kerrotaan vähintään tehtävä ja että se linkitetään oman ministeriön verkkosivulle. Tämän jälkeen ministeriön viestintä hoitaa varmennuksen.”

Lue myös:

    Uusimmat