Yhä useampi tunnustaa isyyden neuvolassa – neuvoloiden järjestelmät jarruttivat muutosta aluksi

Isyyden tunnustamisen tekeminen äitiysneuvolassa on ollut vanhemmille mieluinen vaihtoehto. Asiasta kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyyden on voinut tunnustaa neuvolassa vuodenvaihteesta saakka uuden isyyslain myötä. Aiemmin isyys tunnustettiin lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. 

THL:n oikeusgenetiikkayksikön päällikön Marjo Kestilän mukaan alkuvuonna neuvolatunnustamisia tehtiin käytännön syistä melko vähän, mutta määrät ovat kasvaneet loppuvuotta kohden. 

– Alkuvuonna ei voitu sormia napsauttamalla saada järjestelmää kuntoon. Aluksi vei aikaa, että neuvolat pystyivät ottamaan uuden lakisääteisen tehtävän täysipainoisesti käyttöön ja perheitä saatiin informoitua, Kestilä sanoo. 

Kestilän mukaan tavoitteena on, että 75–80 prosenttia avioliiton ulkopuolella syntyvistä lapsista tunnustetaan neuvolassa. Tänä vuonna saadaan kuitenkin mitä todennäköisemmin pienemmät luvut kuin jatkossa.

Lue myös:

    Uusimmat