Yhä useampi sairastuu Suomessa MS-tautiin – tästä tunnistat ensioireet

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Katso video: Nämä asiat lisäävät lukuisten eri pitkäaikaissairauksien vaaraa.

Neurologinen autoimmuunisairaus MS-tauti yleistyy Suomessa kovaa vauhtia. 

MS-tauti yleistyy Suomessa kovaa vauhtia. Keskeisin syy tähän on se, että sairauden diagnostiset kriteerit ovat muuttuneet ja sairaus saadaan diagnosoitua aiempaa herkemmin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

–  Ensimmäinen oleellinen muutos kriteereihin tuli jo vuonna 2001: kahden sijaan riittikin vain yksi oirejakso, minkä lisäksi vähintään kahdella magneettikuvauksella piti osoittaa sairauden aktiivisuus, kertoo Helsingin yliopiston neuroimmunologian professori ja HUSin osastonylilääkäri Pentti Tienari

–  Vuonna 2017 kriteerejä herkistettiin entisestään: tauti voidaan diagnosoida heti, kun potilaalla on tyypillinen oirejakso ja magneettikuvauksesta ja selkäydinnesteestä tehdään MS-tautiin sopivat löydökset, Tienari jatkaa.

Potilaat myös hakeutuvat tänä päivänä aiempaa herkemmin tutkimuksiin. Vielä vuonna 2004 Suomessa oli MS-potilaita noin 7  000, kun tällä hetkellä heitä on jo lähes 12  000.

Varhainen diagnosointi tärkeää

MS-tauti on neurologinen autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa liikunta- ja toimintakykyyn.

Tienarin mukaan potilaat hakeutuvat tänä päivänä herkemmin tutkimuksiin, ja myös lääkärien kynnys tehdä magneettikuvauksia on madaltunut.

Aikaistuneen diagnosoinnin ansiosta MS-tauti on nykyään keskimäärin hyvin erilainen sairaus kuin vielä vuosituhannen vaihteessa.

Myös MS-taudin lääkehoito on Tienarin mukaan parantunut paljon viimeisten 20 vuoden aikana, ja monista lääkkeistä on eniten hyötyä nimenomaan sairauden alkuvaiheessa. Tästäkin syystä varhainen diagnosointi on tärkeää.

Valtaosa sairastuneista naisia

MS-tautia on kahta eri muotoa, joista selvästi yleisempi on aaltomainen MS-tauti. Se puhkeaa useimmiten 20–40 vuoden iässä.

Ensisijaisesti etenevään MS-tautiin sairastutaan yleensä vasta keski-ikäisenä, kertoo neurologian erikoislääkäri Juha Multanen Terveystalosta.

MS-tautia todetaan paljon enemmän naisilla kuin miehillä.

–  Taustalla saattaa olla esimerkiksi hormonaalisia syitä, Multanen sanoo.

Multasen mukaan sairaus alkaa tyypillisesti yhdellä ensioireella. Ensioireita voivat olla esimerkiksi toisen silmän näön heikentyminen, raajojen lihasvoiman muutokset, tasapaino-ongelmat, virtsarakon toiminnan muutokset, kaksoiskuvat tai tuntohäiriöt, jotka voivat ilmetä esimerkiksi ihon pistelynä ja tunnon alenemana. Osalle tulee useita oireita samanaikaisesti.

MS-tautiin voi liittyä myös epätavallista uupumusta, rasituksensietokyvyn alenemista ja lämpöherkkyyttä.

Oireet voivat välillä kadota

Aaltomaisessa MS-tautimuodossa esiintyy pahenemisvaiheita, ja varsinkin sairauden alkuvaiheessa potilas voi olla pahenemisvaiheiden välillä jopa täysin oireeton.

–  Aaltomaisesti alkanut MS-tauti muuttuu valtaosalla vuosien kuluessa toissijaisesti eteneväksi, ja pahenemisvaiheet jäävät lopulta kokonaan pois.

Multasen mukaan noin joka kymmenennellä potilaalla MS-tauti on ensisijaisesti etenevä. Tällöin sairaus alkaa usein hiljalleen, mistä syystä hoitoon ei välttämättä osata hakeutua nopeasti.

Oireet etenevät tasaisesti ja toimintakyky heikkenee vuosien kuluessa vähitellen.

Lääkkeillä estetään lisävaurioita

MS-tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta sairauden pitkäaikaisennustetta on Multasen mukaan saatu merkittävästi parannettua uusimmilla immunologisilla lääkkeillä.

Lääkehoidon pääasiallisena tavoitteena on estää lisävaurioita keskushermostossa ja samalla hillitä oirekuvan etenemistä.

–  Oireenmukaisella lääkehoidolla voidaan myös lievittää joitakin sairauteen liittyviä oireita, ja liikunta- ja toimintakykyyn saadaan vaikutettua erilaisin kuntoutuskeinoin.

MS-tauti lyhentää sairastuneen elinikää keskimäärin seitsemällä vuodella.

Puhkeamisen taustalla tavallinen virus

Suomessa MS-tauti on huomattavasti yleisempi kuin monissa muissa maissa. Tämä johtuu osin geneettisistä syistä  –  yli miljoonalta suomalaiselta löytyy esimerkiksi HLA-DR15-kudostyyppi, joka nostaa MS-taudin riskin kolminkertaiseksi, kertoo Pentti Tienari.

–  Myös ilmastolla on vaikutusta: erityisesti varhaislapsuuden D-vitamiinipuutos on taudin riskitekijä.

MS-taudin ilmaantuvuudessa on alueellisia eroja Suomen rajojen sisäpuolellakin. Tienarin mukaan MS-tautia on selvästi eniten länsirannikolla, sillä alueen asukkaille on kasaantunut useita taudille altistavia geenejä.

Tienari kertoo, että MS-taudin tutkimus huipentui tammikuussa julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, joka vahvisti, että MS-taudin puhkeamisen taustalla on Epstein-Barrin virus. Viruksen aiheuttaman infektion sairastaa 40 ikävuoteen mennessä 95 prosenttia ihmisistä.

Epstein-Barrin virus aiheuttaa lapsille lievän flunssan. Murrosiässä tai sen jälkeen viruksen saaneet sairastavat mononukleoosin, eli kansanomaisemmin pusutaudin.

–  Virus lisää MS-taudin riskin 30-kertaiseksi, mutta silti harva kaikista viruksen sairastaneista sairastuu MS-tautiin, eli lisäksi tarvitaan usein esimerkiksi geneettisiä tekijöitä. Myös viruksesta voi olla variantteja, jotka erityisesti lisäävät MS-taudin riskiä. MS-tautia sairastavista käytännössä jokaisella on elimistössään Epstein-Barrin viruksen vasta-aineita.

Lue myös:

    Uusimmat