Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä ja sovitulla tavalla. Vuokranmaksukausi on kalenterikuukausi ja vuokra maksetaan kunkin kuukauden toisena päivänä, ellei toisin ole sovittu.

Tutustu kotimaan vuokratarjontaan Jokakoti.fi-asuntopalvelussa.

Vuokralaisen on noudatettava talon järjestyssääntöjä ja hän on velvollinen pitämään asunnon asiallisessa kunnossa ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Vahingoista on ilmoitettava heti vuokranantajalle, vaikkei vuokralainen olisi niitä aiheuttanutkaan.

Jos vuokralainen haluaa itse remontoida asuntoa, siitä on sovittava vuokranantajan kanssa. Samoin on syytä sopia, kuinka korjaus- ja muutostyöt huomioidaan vuokrassa.

Vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja huoneistoon tarkistamaan huoneiston kunto ja mahdolliset korjaustarpeet vuokralaiselle sopivana aikana. Samoin vuokralaisen tulee sallia vuokranantajan näyttää huoneistoa silloin, kun huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleenvuokrattavissa.

Puolet asunnosta voidaan alivuokrata

Vuokralainen saa käyttää huoneistoa asumiseen yhdessä puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Huoneistoa saadaan käyttää myös lähisukulaisten kanssa, jos siitä ei aiheudu haittaa vuokranantajalle.

Samalla edellytyksellä enintään puolet asunnosta voidaan alivuokrata edelleen. Jos vuokralainen joutuu esimerkiksi työn, opiskelun tai sairauden vuoksi oleskelemaan toisella paikkakunnalla, hän saa luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle enintään kahdeksi vuodeksi.

Lähde: Asukasliitto ry

Tutustu kotimaan vuokratarjontaan Jokakoti.fi-asuntopalvelussa.

Lue myös:

    Uusimmat