Vuokra-asuntojen välitykseen uudistuksia

Määräyksiä kiinteistöjen ja vuokra-asuntojen välityksestä uudistetaan ja yhtenäistetään. Vastedes vuokra-asuntojenkin välitystoimintaa saisivat harjoittaa vain rekisteröidyt liikkeet, joiden vastaavalla hoitajalla on ammattipätevyys. Välityspalkkion maksaisi toimeksiannon tekijä.

Valtioneuvosto päätti torstaina tätä asiaa käsittelevien lakiesitysten sisällöstä. Eduskunnalle esitys annetaan perjantaina. Uudistuksella on tarkoitus parantaa erityisesti vuokra-asuntojen välityksen luotettavuutta.

Kiinteistönvälitystoiminta on jo nyt melko kattavasti säännelty. Lainsäädäntö välitystoimeksiannon hoitamisesta on tarkoitus laajentaa siis myös vuokra-asuntojen välitykseen, kun se nykyisin koskee vain kiinteistönvälitystä. Määräyksiä sovellettaisiin vain silloin, kun toimeksiantaja tai hänen vastapuolensa on kuluttaja. Välityspalkkion maksaisi aina toimeksiantaja eli se, joka on tilannut välityspalvelun. Jos toimeksiantajina ovat molemmat osapuolet erikseen, välitysliike saisi nykyiseen tapaan periä vain yhtä välityspalkkiota vastaavan määrän.

Voimassa olevassa laissa ei säädetä, kuka maksaa välityspalkkion. Tavallisinta on, että kiinteistönvälityksessä palkkion maksaa toimeksiantajana oleva myyjä. Vuokra-asuntojen välityksessä palkkion maksaa yleensä asunnonhakija, vaikka hän ei olisi toimeksiantaja.

Uudistuksen arvioidaan lisäävän toimeksiantajien halua kilpailuttaa liikkeitä. Toisaalta välityspalkkion aiheuttama kustannus saatetaan ryhtyä siirtämään vuokraan tai vuokranantajat voivat ryhtyä käyttämään vain sellaisia liikkeitä, joilla on toimeksiantosopimus vuokra-asuntoa hakevien kanssa. Lain voimaantulon vaikutuksia vuokra-asunnon hakijoiden asemaan onkin tarkoitus seurata ja puuttua mahdollisiin lieveilmiöihin.

Oikeus välityspalkkioon vain sopimuksen syntyessä

Esityksen mukaan välittäjällä olisi oikeus välityspalkkioon vain silloin, kun kauppa tai vuokrasopimus syntyy, ellei toimeksiantosopimuksessa ole sovittu muuta. Tämä estäisi maksullisten palvelunumerojen käytön vuokra-asuntojen välitystoiminnassa. Ostajan tai asunnonhakijan välitysliikkeelle maksama käsiraha tai varausmaksu olisi pätevä toimeksiantajaa kohtaan, vaikka liike ei olisikaan toimittanut maksua edelleen toimeksiantajalle.

Välitysliikkeen vahingonkorvausvastuuta vuokra-asuntojen välityksessä ankaroitetaan nykyisestä. Uudistus helpottaisi ennen kaikkea toimeksiantajan vastapuolen mahdollisuutta saada korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on aiheuttanut.

Esityksen mukaan lääninhallituksen pitämään rekisteriin olisi merkittävä kaikki kiinteistön- tai vuokrahuoneiston välittäjät, jotka täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Keskeinen edellytys välitysliikkeeksi rekisteröinnille olisi, että liikkeen vastaavalla hoitajalla on erityisessä välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Välitysliikkeellä olisi myös oltava riittävä vastuuvakuutus toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamista varten. Kiinteistönvälitysliikkeiltä vaaditaan nykyisinkin, että liikkeellä on vastaava hoitaja, jolla on ammattipätevyys. Vuokrahuoneiston välitysliikkeiden kohdalla vaatimus on uusi.

Kiinteistönvälittäjän nimikettä tai lyhennettä LKV saisi käyttää vain kiinteistönvälittäjäkokeen suorittanut. Vuokrahuoneiston välittäjän tai asunnonvälittäjän nimikettä taikka lyhennettä LVV saisi käyttää vain kiinteistönvälittäjäkokeen tai vuokrahuoneiston välittäjäkokeen suorittanut.

Välittäjäkokeiden järjestämisestä ryhtyy huolehtimaan Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta. Tätä tehtävää nykyisin hoitava kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimiva kiinteistönvälittäjälautakunta on tarkoitus lopettaa.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja