Vantaan miellyttävin kaupunkikuva löytyy Kartanonkoskelta

Vantaan aluetoimikuntien jäsenten mielestä Vantaan Kartanonkosken uuden asuinalueen kaupunkikuva on selvästi kaupungin miellyttävin. Arvioijat perustelivat näkemystään Kartanonkosken viihtyisällä ja herttaisella ilmeellä sekä tyylikkäällä rakentamisella, jossa on yhdistetty uutta ja vanhaa.

Selvityksen tekivät Helka-Liisa Hentilä ja Maarit Wiik Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Se liittyy ympäristöministeriön elinympäristön laadun parantamista koskevaan kehittämistyöhön, jolla kartoitetaan paikkakunnan omaleimaisuutta ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita piirteitä.

Vantaan omaleimaisimpina ja kauneimpina ympäristöinä vastaajat pitivät Vantaankosken ympäristöä Voutilassa ja Tikkurilankosken aluetta. Suurin osa vastaajista piti kauneimpana rakennuksena Helsingin pitäjän kirkkoa. Toiseksi sijoittui Tikkurilan vanha asema ja kolmanneksi tiedekeskus Heureka.

Kauneimmaksi vantaalaiseksi paikaksi vastaajat valitsivat Helsingin pitäjän kirkonkylän. Kauneimmaksi maisemaksi valittiin Sotungin peltomaisema.

Kaksi kolmesta haluaisi lastensa jäävän Vantaalle

Yli puolet vastaajista piti Vantaan kaupunkikuvaa omaleimaisena. Kaksi kolmannesta piti kaupunkikuvaa myös sopivan vaihtelevana. Moitteita Vantaa sai liikenneväylien varsien rumuudesta. Myös ympäristön hoidossa ja puhtaudessa todettiin olevan puutteita.

Suurin osa vastaajista piti Vantaata luonnonläheisenä. Toisaalta alle puolet piti sitä kauniina. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että torit, aukiot ja jalankulkualueet on suunniteltu heikosti. Arvostelua sai myös puistojen ja viheralueiden viihtyisyys.

Keskusta-alueiden todettiin olevan huonossa kunnossa ja epäviihtyisiä, ja katuja pidettiin paikoin keskeneräisinä. Vastaajien mielestä kevyenliikenteenväylät ja radan varren ryteiköt kaipaavat kunnostusta.

Vastaajat kaipasivat yleensä ryhtiä koko rakennettuun ympäristöön ja hajanaisiksi koettuihin alueisiin. Parannusehdotukset tosin vaihtelivat runsaasti.

Kuitenkin kaksi kolmasosaa vastaajista piti Vantaata niin viihtyisänä, että toivoi lastensa jäävän asumaan alueelle. Puolet toivoi tulevansa haudatuksi Vantaalle.

STT-JUSSI LANKINEN

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja