Uusista valtion tukemista asunnoista 2/3 vuokra-asuntoja

Uusien vuokra-asuntojen osuus arava- ja korkotukilainoitettavista asunnoista on arviolta 7 100 eli noin 66 prosenttia uustuotannosta. Asumisoikeusasuntoja arvioidaan rakennettavan noin 2 900 eli 27 prosenttia ja omakotitaloja 800 eli 7 prosenttia. Vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen välinen jakautuminen riippuu kuntien tekemistä lainavarauspäätöksistä.

Vuokra-asunnoista tavallisia vuokra-asuntoja on noin 5 100, erilaisia palveluasuntoja noin 900 ja opiskelija-asuntoja myös noin 1 100 (eli noin1 900 opiskelija-asuntopaikkaa).

Lue myös:

    Uusimmat