Ulkoministeri Haavisto: Venäläisten tulo Suomeen turistiviisumeilla voidaan lopettaa kokonaan – myös voimassa olevat viisumit voidaan kumota

Venäläisturistien liikkuminen rajan yli voidaan estää – Pekka Haavisto kertoo viisumikiristyksistä 3:58
Venäläisturistien liikkuminen rajan yli voidaan estää – Pekka Haavisto kertoo viisumikiristyksistä

Suomen kansainvälisen aseman vakava vahingoittaminen on nousemassa perusteeksi kiristää merkittävästi venäläisille myönnettävien viisumien antamista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo, että viranomaiset voivat tulossa olevan hallituksen periaatepäätöksen nojalla estää kokonaan Suomeen turistiviisumilla pyrkivien venäläismatkailijoiden liikkumisen rajan yli. 

Myös olemassa olevien viisumien suhteen harkinta tehdään uudelleen.

Haaviston mukaan venäläisten viisumeita koskevat rajoitukset voisivat astua voimaan ensi viikolla.

Linjauksen teki tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous eli niin sanottu tp-utva. Linjauksen mukaan valtioneuvosto antaisi periaatepäätöksen asiasta.

Uusi linjaus perustuu Schengen-säännöstön tulkitsemiseen uudella tavalla Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeisen uuden tilanteen perusteella. Schengen-säännöstössä on viittaus, jonka mukaan ulkomaalaisen maahantulo voidaan kieltää myös sillä perusteella, että hän vaarantaa kohdemaan kansainvälisiä suhteita. 

Haavisto kertoo, että päätös on tällä hetkellä valmistelussa ja se auttaa sekä rajaviranomaisia että ulkoministeriötä viisumiviranomaisena ottamaan huomioon nykytilanteen.

– Päätöksen pohjalta viranomaiset voivat estää kokonaan matkailijoiden eli turismin perusteella Suomeen pyrkivien henkilöiden liikkumisen. Ja viisumit voidaan yksilöllisesti myös kumota Suomen rajalla, silloin kun niiden myöntämistä koskevat edellytykset eivät enää täyty, Haavisto sanoo.

Myös voimassa olevat viisumit voidaan evätä

Hänen mukaansa myös viisumien vastaanotto voidaan keskeyttää tai sitä voidaan voimakkaasti rajoittaa, lukuun ottamatta joitakin erityisryhmiä. Niihin kuuluvat sukulaiset, sukulaisvierailut, opiskelu, työnteko ja kuljetusalan työntekijät.

Haavisto sanoo, että myös olemassa olevien viisumien voimassa olo harkitaan nyt uudestaan.

– Voidaan tehdä merkintä sitten henkilön yrittäessä rajan ylitystä, että tämä aikaisempi peruste viisumin myöntämiselle ei enää ole validi. Eli pelkällä turismin perusteella ei Suomeen pääse. Tämä koskee sekä Suomen myöntämiä että muiden myöntämiä viisumeita.

Venäläisten viisumien myöntämiseen merkittäviä rajoituksia – näin kommentoi sisäministeri Mikkonen 5:01
Katso myös: Venäläisten viisumien myöntämiseen merkittäviä rajoituksia – näin kommentoi sisäministeri Mikkonen

Läpikulkumatkailu Suomen kautta lisääntynyt

Haavisto kertoo, että tänään kuultiin asiassa myös Suomen turvallisuusviranomaisia.

– Arviot siitä ovat edelleen samanlaisia, että suoraan Suomeen kohdistuvaa uhkaa ei ole. Suomen rajalla ei ole nähty mitään turvallisuuspoikkeamia. Rajaliikenne, sikäli kun sitä on, toimii normaalisti. Minkäänlaista turvallisuusuhkaa sen osalta ei ole havaittu.

– Ollaan kuitenkin pantu merkille, että tämä Venäjän liikekannallepano on jonkin verran lähtenyt lisäämään läpikulkumatkailua Suomen kautta. Ja katsomme, että se aiheuttaa tällä hetkellä tarpeetonta haittaa Suomen kansainväliselle asemalle ja suhteille.

Niinistö: Kaikki torjutaan, joilla ei ole erityistä syytä

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi rajoituksia Ylelle antamassaan haastattelussa Suomen Washingtonin-suurlähetystössä.

– Pyrkimyksenä ja tarkoituksena on merkittävästi supistaa Suomeen Venäjältä tulevien henkilöiden määrää. Tämä merkittävästi minun ymmärtääkseni tarkoittaa, että kaikki ne, joilla ei ole erityistä syytä, kuten perhesyytä, torjuttaisiin, Niinistö sanoo.

Hän kertoo, että päätös tp-utvassa ei ollut hankala.

– Kysymys siitä, että olisiko meidän kokonaisuusturvallisuutemme ollut perusta päätökselle, siitä kyllä keskusteltiin.

Supo: Turvallisuusuhka ei ole merkittävästi muuttunut

Baltian maissa ja Puolassa on viitattu kasvaneeseen turvallisuusuhkaan, kun ne ovat rajoittaneet rajaliikennettään. Suomen turvallisuusviranomaisten arvio Suomeen kohdistuvasta uhasta on kuitenkin erilainen. Tähän mennessä yksikään turvallisuusviranomainen ei ole arvioinut Suomeen kohdistuvan vakavaa uhkaa Venäjältä tulevien matkailijoiden takia.

Tähän seinään on törmännyt myös rajavartiolain 16. pykälän käyttö. Se tarjoaisi mahdollisuuden sulkea raja, mutta vain jos Suomeen kohdistuisi turvallisuusviranomaisten arvion mukaan sellaista turvallisuusuhkaa ja painetta, jota ei pystytä hallitsemaan.

Suojelupoliisi päivitti tänään tilannearviotaan venäläisten matkustamiseen liittyen ja totesi, ettei osittainen liikekannallepano merkittävästi muuta turvallisuusuhkaa.

– Suojelupoliisi on aiemmin arvioinut, että venäläisten matkustus turistiviisumeilla ei uhkaa kansallista turvallisuutta eikä supon kanta ole pääperiaatteiltaan muuttunut, suposta kerrottiin STT:lle.

Latvia sulki rajansa venäläisiltä 8:51
Katso myös: Latvia sulki rajansa venäläisiltä

Venäjän resurssit sidottu Ukrainaan

Supon arvio on, että osittaisella liikekannallepanolla Venäjä hakee lisävahvistusta Ukrainassa käymäänsä sotaan. Venäjän toiminta kohdistuu edelleen Ukrainaan.

– Resurssit on sidottu käynnissä olevaan sotaan länsivastaisesta retoriikasta huolimatta. Liikekannallepanon vaikutuksia Venäjän sisäiseen tilanteeseen on vielä liian aikaista arvioida.Suposta korostetaan, että turvallisuusnäkökohtien lisäksi päätöksenteossa joudutaan punnitsemaan muun muassa tuen osoittamista Ukrainalle sekä päätöksellä Venäjälle lähetettävää viestiä. 

– Suojelupoliisi ei missään nimessä vastusta turistiviisumien myöntämisen lopettamista. Teemme työtämme kansallisen turvallisuuden uhkien eli esimerkiksi vakoilun ja terrorismin torjumiseksi ja tiedon hankkimiseksi niistä kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa ja lainsäädännön mukaisesti.

Kansallinen lainsäädäntö liian hidas tie

Ulko- ja sisäministeriöissä on kuumeisesti etsitty ratkaisua sen jälkeen, kun Venäjä keskiviikkona ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta. Myös hallitus on ilmoittanut odottavansa ripeästi keinoja tiukentaa Suomeen pääsyä.

– Hallituksen tahto on hyvin selkeä, ja se on yhteinen. Venäläisten matkailu on saatava loppumaan ja myös kauttakulku Suomen läpi, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) torstaina.

Ratkaisua on etsitty myös kansallisesta lainsäädännöstä, mutta se on todettu liian hitaaksi keinoksi. Vaikka se etenisi oikokaistaakin, kestäisivät eri vaiheet helposti viikon tai enemmän, STT:lle arvioidaan.

Pakotelainsäädäntö on ollut yksi vaihtoehdoista, mutta se on vielä pidemmän valmistelun tie.

Maahanpääsyä ei estetä toisinajattelijoilta

Suomi ei ole estämässä maahanpääsyä esimerkiksi toisinajattelijoilta tai toimittajilta, jotka pakenevat Venäjältä tai muutoinkaan ihmisiltä, joilla on perusteltu syy pelätä henkensä puolesta. 

– Yhtä lailla emme halua estää vaikkapa perheenjäsenten tuloa Suomeen. Olemme koko ajan käsitelleet näitä asioita erillisinä, aivan kuten myös Baltian maat ja Puola. Tälläkin hetkellä esimerkiksi näillä perusteilla voi kulkea rajan yli Virossa, Latviassa, Liettuassa ja myös Puolassa, sanoi Marin torstaina.

Euroedustajat painavat päälle

Samalla kun eri ministeriöiden virkamiehet puursivat viisumipulmaan ratkaisuja, painoivat päälle suomalaiset euroedustajat ja kansalaismielipide.

Seitsemän vihreiden, SDP:n ja keskustan europarlamentin jäsentä lähettivät yhteisen kirjeen pääministeri Marinille, ulkoministeri Haavistolle ja sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr.). 

Kirjeessä vaaditaan yhteisiä EU-toimia venäläisten matkailun pysäyttämiseksi. Kirje lähetettiin myös EU-johdolle, eli komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille, korkealle edustajalle Josep Borrellille sekä sisäasioiden komissaari Ylva Johanssonille.

Allekirjoittaneita ovat vihreiden Alviina Alametsä, Heidi Hautala ja Ville Niinistö, SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, keskustan Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen.

– Yhtenäisen linjan ylläpitämiseksi ja edelleen vahvistamiseksi unionin tulisi yhteisin toimenpitein estää venäläisten turistien matkailu Eurooppaan, kirjeessä vaaditaan.

Jos yhteistä linjaa ei EU:ssa saada aikaan, tulisi Suomen toimia oma-aloitteisesti, kirjeessä vaaditaan.

Europarlamentaarikkojen lisäksi liikkeellä olivat myös tavalliset kansalaiset, kun viisumien myöntämisen lopettamista ja jo myönnettyjen viisumien perumista vaativa kansalaisaloite lähestyi 50 000 allekirjoituksen rajaa.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 23.9.2022 kello 20.28.

Lue myös:

    Uusimmat