THL: Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot lyhenivät kevään aikana

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä odottaneiden määrä on laskenut kevään aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista.

Huhtikuun lopussa hyvinvointialueiden kiireettömään erikoissairaanhoitoon odotti pääsyä yli 162 000 potilasta, mikä oli yli 10 000 vähemmän kuin viime joulukuussa.

Huhtikuussa lähes 17 prosenttia eli yli 27 000 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Määrä on laskenut kevään 2024 aikana lähes 2 000 potilaalla.

– Joillakin alueilla pitkään hoitoa odottaneiden määrä on kuitenkin kasvanut. Hoitoonpääsyä odottavia ihmisiä on edelleen paljon. Hyvinvointialueet ovat tehneet paljon toimia jonojen purkamiseksi ja ratkovat edelleen erilaisia organisaatiouudistuksesta tulevia haasteita, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen tiedotteessa.

Hoitoon pääsyssä esiintyy eroja alueiden välillä. Pohjois-Savossa yli 27 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 25 prosenttia potilaista oli odottanut erikoissairaanhoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Sen sijaan Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla vastaava lukema oli vain reilu kolme prosenttia.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa

Maaliskuussa kaihileikkaukseen pääsyä odotti yli 13 000 ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen lähes 14 000 potilasta.

– Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrät ovat pysyneet suurina. Taustalla vaikuttaa väestön vanheneminen, Tuominen sanoo.

Kaikkiaan lähetteitä erikoissairaanhoitoon on myönnetty huhtikuun loppuun mennessä noin 400 000. Tiedoista puuttuvat Pirkanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueiden tiedot.

– Lähetteiden määrä on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2023 huhtikuussa. Lähetteiden määrä saattaa vaihdella kuukausittain, mutta niiden määrä vuositasolla on nyt sama kuin ennen koronaepidemiaa. Koronaepidemian alussa lähetteiden määrä laski, koska ihmiset pysyttelivät kotona, nyt lähetteiden määrän nousu kertoo siitä, että tilanne on normalisoitunut.

 

Lue myös:

    Uusimmat