Tätä moni ei tiedä: Korvaako kotivakuutus muutoissa sattuvat vahingot?

Suomalainen on muuttanut elämänsä aikana keskimäärin 7,2 kertaa. Suomalaiset osaavat muuttaa turvallisesti, mutta eivät tiedä, korvaako kotivakuutus myös muutoissa sattuvat vahingot.

Ifin muuttokyselyyn vastanneista 38 prosenttia uskoo, että omaisuus ei ollut vakuutettu heidän viimeisimmässä muutossaan. Tästä voi päätellä, että kodin irtaimiston vakuutusturvaan muuton aikana liittyy yllättävän paljon epätietoisuutta suomalaisten keskuudessa. 41 prosenttia vastaajista kertoi tietäneensä, että omaisuus oli muuton aikana vakuutettu.

– Kotivakuutus on muuttaessa voimassa, kun asiakas vaihtaa kotia. Jos vakuutuksessa on laaja turva, muutossa tapahtuvat särkymisvahingot omalle omaisuudelle ovat korvattavia. Myös vastuuvakuutus on voimassa, jos aiheuttaa vahinkoa toisen henkilön omaisuudelle, kertoo Ifin omaisuusvakuutusten johtaja Mika Viipuri.

Finanssialan Keskusliiton selvityksen mukaan kotivakuutus on 95 prosentilla suomalaisista. Omistusasunnossa asuvat ovat vakuuttaneet kotinsa useammin kuin vuokra-asunnossa asuvat. Omistusasunnossa asuvista 97 prosentilla on kotivakuutus. Vuokra-asunnossa asuvilla kotivakuutus on 91 prosentilla, mikä on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2012 (67 prosenttia).

Turvallisin tapa muuttaa jakaa mielipiteitä

Puolet kyselyyn vastanneista kokee, että tavaroiden rikkoutumista ja muuttajien loukkaantumisia voi välttää, jos hoitaa muuton itse tuttavien avustuksella.

Yhtä suuri joukko pitää muuttopalvelua hyvänä tapana muuttaa turvallisesti ilman vahinkoja. Uudellamaalla muuttopalveluun uskottiin enemmän kuin muualla Suomessa.

Suomalaisten muutoissa arvotavarat pysyvät ehjinä

Vain kahdessa prosentissa muutoista joku on joutunut muutossa aiheutuneen vamman takia lääkäriin tai sairauslomalle. Joka kymmenennelle muuttajalle oli aiheutunut pieniä vammoja tai kolhuja, joiden hoito ei vaatinut lääkärikäyntejä tai sairauslomalle jäämistä. Vastaajista 89 prosenttia on välttynyt täysin kaikenlaisilta loukkaantumisilta muuton aikana.

Joka kolmannelle on ainakin jossain muutossa sattunut tavaroiden rikkoutumisia tai kolhuja. Arvokkaiden tavaroiden kolhuja tai rikkoutumisia on sattunut vain kolmelle prosentille vastaajista. Huonekalut, astiat, taulut ja koriste-esineet ovat tyypillisimpiä tavaroita, jotka rikkoutuvat muutossa.

– Vahingot korvataan, jos kotivakuutus on voimassa. Tavaroiden tunnearvoa ei tosin kukaan pysty korvaamaan, joten rakkaimmista esineistä kannattaa pitää hyvää huolta muutossa, omaisuuskorvausten asiantuntija Juha T. Virtanen toteaa. 

Lähde: If

Lue myös:

    Uusimmat