Syyttäjä: Pääjohtaja käytti valtion Eurocardia vippipankkina

Syyttäjä Anna-Riitta Rinkisen mukaan valtion korkea virkamies käytti Eurocardia väärin nostaessaan noin viiden vuoden aikana käteistä kaikkiaan 58000 euroa. Virkamies maksoi rahat takaisin lyhyellä viipeellä.

Eläkkeelle jäänyt patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja Martti Enäjärvi sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Saman viraston ylijohtaja Eero Mantere sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska syyttäjän mukaan hän oli laiminlyönyt pääjohtajan laskujen valvonnan.

Nostot tapahtuivat marraskuusta 2005 huhtikuuhun 2010. Nostoja sisältäviä Eurocard-laskuja oli kaikkiaan 55 kappaletta. Keskimääräinen kuukausinosto on siis ollut hieman yli tuhat euroa. Varsinaisia automaattitapahtumia saattoi olla kuukaudessa useita.

Nostot tehtiin Suomessa ja summat perittiin hänen palkastaan takaisin. Toimintaan puuttui valtiontalouden tarkastusvirasto vuonna 2010. Se kehotti patentti- ja rekisterihallitusta peruttamaan Enäjärven luottokortin ja tekemään asiasta rikosilmoituksen.

Puolustus: "Ei hyötyä"

Enäjärvi kiisti syytteet. Hänen mukaan mitään rikosta ei ole tapahtunut. - Hän ei ole hankkinut itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä. Sellainen ei ole ollut tarkoituksen, Enäjärven avustaja totesi.

- Hänellä oli 3000 euron nostoraja viikossa. Sitä ei ole ylitetty kertaakaan.

Tällaiset ohjeet olivat voimassa

Enäjärvellä oli käytössään Business Eurocard -maksuaikakortti. Valtiovarainministeriön keskeiset ohjeet kortin käytöstä olivat:

- Kortti on henkilökohtainen.

- Sitä sai käyttää vain virka- ja työtehtävistä aiheutuneiden maksujen hoitamiseen maksuraja huomioiden

- Korttia sai käyttää kotimaassa ja ulkomailla

- Tositteet on toimitettava ja epäselvät maksut vähennetään palkasta

- Käyttöraja oli 10000 euroa kuukaudessa sisältäen alunperin 1000 euroa käteisnostoja. Myöhemmin käteisnostoraja muutettiin 3000 euroon viikossa.

Mantereen tehtävä oli valvoa pääjohtajan kortinkäyttöä. Syyttäjän mukaan hän ei ollut riittävän tarkka kortinkäytön suhteen.

Mantere kiisti syytteen. Hän totesi, että laskut olivat oikeita ja ne on pitänyt maksaa. - Ne ovat perusteltaan olleet oikeita. Sen sijaan jokaisesta Eurocard-laskusta olen nimenomaan määrännyt selvittämättömät käteisnostot perittäväksi Enäjärven palkasta.

Enäjärvi maksoi käteisnostoja myös käteisellä kassaan.

- Olen huomauttanut Enäjärvelle, että käteisnostot eivät ole ohjeiden mukaisia. Tästä on lukuisia sähköposteja.

Syyttäjä: "Ei sallittuja nostoja"

Syyttäjän mukaan Enäjärvi oli kortin saadessaan sitoutunut käyttämään sitä vain valtion menojen maksamiseen, vain virka- ja työtehtävistä johtuvien menojen maksamiseen.

- Syytteessä mainituissa nostoissa on kyse ei sallituista nostoista.

- Hän ei ole antanut selvitystä siitä, että ne liittyisivät viranhoitoon. Häntä on kielletty tekemästä nostoja, mutta hän on jatkanut sitä useita vuosia. Hän otti luvattomasti käyttöönsä valtion varoja, jotka hän on taloudellisen tilanteensa salliessa maksanut takaisin.

Lue myös:

    Uusimmat